ABB kyler Dalmine-anläggningen med solenergi

ABB kyler Dalmine-anläggningen med solenergi

ABB har installerat en ny solcellsanläggning i sin fabrik i Dalmine, som är utrustad med de mest avancerade industriteknikerna för att optimera energiförbrukningen och skydda miljön.

Anläggningen i Dalmine tillverkar mellanspänningsställverk och frånskiljare. Tillsammans med systerfabrikerna i Frosinone och Santa Palomba (Rom) valdes Dalmine ut som modell för företag som siktar på digital omvandling i enlighet med Industri 4.0.

För att slutföra automations- och digitaliseringsprogrammet på produktionsanläggningen har ABB investerat i ett takmonterat solcellssystem som kommer att nå en total installerad kapacitet på cirka 900 kW för att optimera energikostnaderna och miljöanpassningen. Kostnadsbesparingarna beräknas bli över 60 000 euro per år med koldioxidutsläppminskningar på 130 ton per år, jämfört med ett konventionellt system.

”Det nya systemet ger luftkonditionering på sommaren och lätt luftkonditionering på våren och hösten och producerar på tre säsonger solcellsenergi som är lika med eller större än behovet,” säger Sabatino Senatore, anläggningschef på ABB Dalmine.

Solcellssystemet använder de mest avancerade teknikerna: System pro E power-ställverk med Tmax XT effektbrytare, solväxelriktare i TRIO-TM-50.0-400-serien och avancerade digitala system såsom den molnbaserade energihanteringsplattformen ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS).

Anläggningens kärna är Ekip UP, den digitala plug-and-play-enheten som omvandlar lågspänningsanläggningar till digitala mikronät genom att koppla de befintliga elsystemen till ABB Ability™-plattformen.

”Ekip UP övervakar genereringen av solcellsenergi och säkerställer aktivt skydd och snabb feldiagnostik,” förklarar Daniele Colombo, specialist på produktmarknadsföring på Business Line Smart Power. ”Ekip UP uppfyller kraven för anslutning av solcellssystem till nätet i enlighet med standarden CEI 0-16 och möjliggör därmed användning av förnybara energikällor för ekologiskt hållbara byggnader och industrier. Dessutom erbjuder den kontinuerliga övervaknings- och kontrollfunktioner för anläggningen, vilket säkerställer högre produktivitet och energibesparingar tack vare molnanslutningen som ger fjärrövervakning, energiförbrukningsmätning och larmstatusinsamling.”

I en enda enhet har ABB samlat elektriskt skydd, energikvalitetsmätning och anslutningsmöjligheter till övervakningssystem, och har minskat antalet komponenter med en tredjedel jämfört med traditionella system.

”Ekip UP används för att uppgradera befintliga system och aktivera fjärrenergiövervakning och optimering av installerade tillgångar. Genom att även integrera systemstandarden (SPI) CEI 0-16, blir Ekip UP ABB:s nyaste lösning för hantering av förnybar energi i Italien," säger Fabio Monachesi, global produktchef på Business Line Smart Power.

Anläggningscheferna på ABB Dalmine kan nu sätta solcellssystemet i drift i enlighet med nationella föreskrifter och övervaka systemets effektivitet i realtid samt få notifieringar via e-post eller SMS för att omedelbart reagera på avvikelser och fel.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp