Inga klibbiga situationer för syltproducent tack vare teknik från ABB

Inga klibbiga situationer för syltproducent tack vare teknik från ABB

Molnbaserade ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System (EDCS) och Ekip UP digitala enheter har implementerats i en allt-i-ett-lösning som framgångsrikt reducerat elkostnaderna på Hermes Internationals livsmedelsanläggning.

Hermes international Ltd. livsmedelsanläggning i Kroatien producerar smörgåspålägg och 80 procent av den totala produktionen exporteras till USA, Storbritannien, EU och Asien.

Rätt förhållanden vid livsmedelsberedning, såsom hög säkerhet, god hygien och rätt temperaturförhållanden är väsentliga för alla företag inom livsmedelsindustrin. Hermes International är inget undantag och brister kan leda till stora och onödiga extrakostnader och oförutsägbara situationer om något skulle gå fel. Produktionsavbrott kan snabbt leda till allvarliga och dyra konsekvenser, som förlorad produktionstid, svinn och försämrad kvalitet.

Tack vare den tekniska lösning som ABB erbjuder kan Hermes-fabriken säkerställa att produktionen blir både pålitligare och effektivare, samtidigt som den möjliggör en modernisering av personalens arbetsmiljö, minskade utsläpp och en högre kvalitet på såväl råvaror som slutprodukter.

Den nya tekniken inbegriper ett rapporterings- och larmsystem och analyser av energiförbrukning för att optimera produktion och energikostnader.

Med ABB Ability EDCS och Ekip UP får Hermes International en bättre överblick av sin energiförbrukning och kan utjämna toppeffekten genom att bättre kunna hantera olika laster.

Med Ekip UP kan toppeffekten reduceras med 25 till 30 procent av den genomsnittliga aktiva effekten under femtonminutersintervaller. På så sätt kan man producera konstanta, genomsnittliga toppeffekter under en hel dag, månad eller till och med år och spara upp till tre ton koldioxidutsläpp per år bara genom att hantera olika laster. Ekip UP:s allt-i-ett-lösning via iOS inbegriper lokala och fjärrmanövrerad övervakning av resurser i realtid, men även rapporterings- och larmfunktioner och kontinuerlig övervakning av kyllagrets temperaturer.

”Vi är mycket nöjda med den lösning som ABB erbjudit i Kroatien” säger Hermes Internationals produktionschef Martin Brezovec. ”Förutom att minska toppeffekter har vi bättre kontroll över förbrukningen av energi. Systemet kan dessutom utlösa ett temperaturlarm i kylrummen i våra lagerlokaler, vilket har stor inverkan på råvarornas och slutprodukternas kvalitet.

Under installationen har ABB varit en stark partner, såväl vad gäller samverkan och lagarbete som i fråga om att förstå våra behov.”

Med ABB:s digitala lösningar är det möjligt att genomföra förändringar under produktionens gång och att leverera kompletta energiresursanalyser som kan förbättra produktiviteten och samtidigt reducera kostnaderna för elförbrukningen.

Implementeringen av ABB Ability EDCS och Ekip UP vid Hermes International-anläggningen är det första ABB-projektet som vänder sig till livsmedelsindustrin i Kroatien. Enligt ABB Kroatiens försäljningschef, Vjekoslav Vorih, gör implementeringen av Ekip UP allt-i ett-lösning och ABB Ability EDCS det möjligt för slutanvändaren att avsevärt öka sin energieffektivitet, säkerställa transparensen av väsentlig produktionsdata och, inte minst, lägga större fokus på affärskontinuiteten.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp