Distribuerade energiresurser

El på ett naturligt sätt

Solkraftsystem som är installerade på kommersiella byggnader och industribyggnader representerar kraftgenerering när den är som bäst, nära förbrukningsstället. I dessa system sammanträffar vanligen topplasten med maximal solenergiproduktion, så att elbehovet från distributionsnätet kan reduceras under de mest krävande timmarna dagtid.

Även små solcellssystem för kommersiella byggnader och vanliga bostäder kan installeras direkt vid förbrukningsstället, oavsett energibehovets storlek. Detta besparar ägaren infrastrukturkostnader för kablar, transformatorer och ställverk som annars hade varit mycket höga.

ABB:s växelriktare gör det möjligt att täcka in en mängd olika utföranden. ABB:s växelriktare möjliggör individuell panelkontroll av uteffekten, vilket minskar effekten av skuggor och ojämnt ljus. Den ger ökad flexibilitet och maximerar energiintaget tack vare ABB:s egen MPPT-algoritm, som arbetar på varje enskild solcellspanels nivå. Detta system utgör det bästa alternativet till traditionella växelriktare.

Viktiga fördelar

  • Minskar konsumentens beroende av nätet
  • Full flexibilitet med marknadens bredaste utbud (dvs. små till stora växelriktare) för att uppfylla den systemdesign som krävs
  • Förhindrar infrastrukturkostnader för försörjningsnät, som kablar, transformatorer och ställverk

Aktuellt

Vårt erbjudande

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language