ABB kämpar för klimatsparande teknik på COP24

Teknik är nyckeln till att driva världen framåt utan att förbruka jordens resurser. Det är det viktigaste budskapet som ABB tar med sig till klimatkonferensen COP24, i Katowice, Polen den 2-14 december 2018.

COP24 sammanför världens ledare att besluta om genomförandet av åtgärder för att uppnå klimatmålen. Vid årets konferens kommer ABB:s representanter att uppmuntra ett tidigt och snabbt införande av ren teknik för att minska energiförbrukningen, samt utbyta expertis och idéer om den teknik som krävs för att tackla den globala uppvärmningen.

ABB-delegationen, ledd av Pawel Lojszczyk, vd för ABB Polen, kommer att hävda att världen kan gå långt för att uppfylla klimatmålet i Parisavtalet, som ingicks vid COP-2015, genom att modernisera den åldrande infrastrukturen och använda befintlig teknik.

"Många av de teknologier som behövs för att möjliggöra övergången till ett koldioxidsnålt energisystem, en förbättrad industriell effektivitet och produktivitet och för att skapa hållbara städer och transportsystem har vi redan idag”, säger Pawel Lojszczyk. "Om vi skulle prioritera att införa denna teknik skulle vi vara mycket närmare att uppfylla Parismålet att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än två grader."

Möjligheter att begränsa energiförbrukningen

Den största kortsiktiga möjligheten att minska energiförbrukningen är att ersätta ineffektiva elmotorer med nyare modeller som kan justera hastigheten efter belastning. Om detta gjordes med alla 300 miljoner motorer i drift i dag, kan den totala globala energiförbrukningen minskas med 10 procent, vilket motsvarar produktionen av nästan 300 kärnkraftverk. I de flesta fall skulle de nya motorerna betala sig inom en rimlig tidsram genom lägre energikostnader.

Uppkopplade ABB-motorer med ABB Ability Smart Sensor, som ger data på motorns tillstånd och prestanda.
Uppkopplade ABB-motorer med ABB Ability Smart Sensor, som ger data på motorns tillstånd och prestanda.

En annan viktig möjlighet som ABB kommer att lyfta fram på COP24 är e-mobilitet, som företaget har banat väg för på järnväg, till sjöss, och mer nyligen på väg som världens ledande leverantör av snabbladdare för elfordon, med mer än 8 000 snabbladdare installerade i 68 länder. För bussar har ABB banat väg för lösningar inom "opportunity charging", som erbjuder högeffektladdning via en automatiserad takanslutning. Med laddningstider på 3-6 minuter kan systemet enkelt integreras på befintliga busslinjer genom att installera laddare vid ändhållplatser, terminaler och mellanliggande stopp.

En andra innovation är ABB:s erbjudande för "flash-charging", som laddar bussens batteri på 20 sekunder eller mindre, medan passagerare går av och på. Det tar mindre än 1 sekund att ansluta bussen till laddaren när den stannar till vid utvalda hållplatser och laddar sina batterier - den snabbaste anslutningstiden i världen för en sådan lösning. Tekniken används redan i Genève och Nantes och visades vid toppmötet World Economic Forum i Davos i januari i år.

ABB är världsledande leverantör av snabbladdare för elfordon, med mer än 8000 snabbladdare installerade i 68 länder.
ABB är världsledande leverantör av snabbladdare för elfordon, med mer än 8000 snabbladdare installerade i 68 länder.

ABB:s verksamhet i Polen spelar en viktig roll i utveckling och produktion av banbrytande teknik. Polen är hem för ett av ABB:s sju forskningscentra och företaget har cirka 8 000 anställda där 2 900 arbetar i produktion på 12 tillverkningsanläggningar runt om i landet. ABB-utrustning finns installerade i nästan alla viktiga energianläggningar i Polen, inklusive viktiga delar av landets transmissionssystem, samt i större produktionsanläggningar och viktig järnvägsinfrastruktur.

ABB har spelat en aktiv roll vid klimatkonferensen COP sedan 2015, då Parisavtalet undertecknades. Mer än hälften av företagets globala intäkter kommer från teknik som direkt tar itu med orsakerna till klimatförändringarna, och ABB strävar efter att öka detta bidrag till 60 procent 2020. Företagets åtagande att bekämpa klimatförändringarna innefattar att begränsa miljöpåverkan av sin egen verksamhet och har själva satt målet att minska sina utsläpp med 40 procent till 2020 jämfört med 2013.

I Polen och runt om i världen tror ABB att vi genom att investera i banbrytande teknik kan driva världen framåt utan att förbruka jordens resurser.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp