Global site

Du kan se denna sida på:

Laddstationer för elbilar och tunga fordon

Infrastruktur för laddning av elfordon

För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste vi hitta drivmedel som kan ersätta fossila bränslen. År 2030 ska det enligt prognos av Power Circle finnas omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige och det är mycket viktigt att antalet laddstationer växer lika fort. För att ge bra förutsättningar för elfordonen behövs ett väl utbyggt nät av laddstationer i båda privata och offentliga miljöer för att du ska kunna ladda ditt  elfordon.

ABB är ledande inom laddinfrastruktur och har produkter för alla laddstandarder. ABB erbjuder laddstationer, som även kallas laddbox, av typerna normalladdare och snabbladdare för de flesta applikationer i privata och offentliga miljöer. Med ABB:s laddstationer kombineras maximal säkerhet för användaren med flexibilitet och många anpassningsmöjligheter.

Med ABB:s laddstationer får du:

  • Snabbladdare och normalladdare
  • Allt från laddbox för laddning hemma av din elbil till depåladdning av tunga fordon
  • Säker och effektiv laddning
  • AC eller DC-laddning

Lär dig mer om hur laddning av elfordon fungerar.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Laddstationer för personbilar

Laddstationer för tunga fordon

Återförsäljare

Laddstationer för olika behov

Tjänster

Mer information

Populära länkar

Webbflöden