Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Laddstationer med snabbladdare och normalladdare

Infrastruktur för laddning av elfordon

För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste vi hitta drivmedel som kan ersätta fossila bränslen. År 2030 ska det enligt prognos av Power Circle finnas omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige och det är mycket viktigt att antalet laddboxar växer lika fort. För att ge bra förutsättningar för elfordonen behövs ett väl utbyggt nät av laddboxar i båda privata och offentliga miljöer för att du ska kunna ladda din elbil.

ABB är ledande inom laddinfrastruktur och har produkter för alla laddstandarder. ABB erbjuder laddboxar av typerna normalladdare och snabbladdare för de flesta applikationer i privata och offentliga miljöer. Med ABB:s laddboxar kombineras maximal säkerhet för användaren med flexibilitet och många anpassningsmöjligheter

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Laddning av personbilar

Laddning av tunga fordon

Tjänster

Mer information

Relaterade erbjudanden

Webbflöden