Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Nyhetsarkiv

  • Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken. När ytterligare en av kommunens busslinjer ska elektrifieras så har ABB fått förnyat förtroende att leverera laddstationer.

  • I Göteborg pågår ett spännande samarbete. Aktörer från industrin, forskning och samhälle utvecklar, testar och demonstrerar nya lösningar för framtidens elektrifierade transporter. Samarbetet kallas ElectriCity och ABB är en av 16 samarbetspartners. Nu publicerar ElectriCity en ny rapport där du kan läsa om hur organisationen använder sina lärdomar i arbetet för en fortsatt elektrifiering för ett

  • I takt med att marknaden för elfordon har utvecklats från ett begränsat antal passagerarmodeller till ett brett utbud med olika typer av fordon och modeller – med ett allt bredare utbud av batteripaket – har laddinfrastruktur utvecklats för att kunna hålla takten. Det är inte längre bara ett val mellan lösningar med AC eller DC oavsett om det gäller offentliga eller privata laddningsstationer,

  • ABB har slutit avtal med Norges största livsmedelsgrossist ASKO och dess ägare NorgesGruppen om att leverera laddinfrastruktur för den växande flottan av eldrivna lastbilar. ASKO har dagligen 600 lastbilar på vägarna och ett av målen är att uppnå nollutsläpp vid distribuering av livsmedel till år 2026. ABB kommer stötta ASKO med effektiv och pålitlig laddinfrastruktur för elektriska lastbilar vid

  • Jönköping fortsätter satsningen på fossilfria transporter för ett hållbart samhälle. Efter ett lyckat pilotprojekt där ABB bidrog till elektrifieringen av Jönköpings första elbusslinje, har ABB nu fått ytterligare order på tio kompletta laddstationer för elbussar till Jönköping Energi.

Populära länkar

Webbflöden