ABB E-mobility tar in ytterligare 325 miljoner CHF från fyra investerare i den andra och sista rundan av en private placement inför börsnoteringen

ABB E-mobility tar in ytterligare 325 miljoner CHF från fyra investerare i den andra och sista rundan av en private placement inför börsnoteringen

  • De nya investerarna är General Atlantics BeyondNetZero (USA), GIC (Singapore), Just Climate (Storbritannien) och Porsche SE (Tyskland)

ABB E-mobility, global ledare inom laddlösningar för elfordon, tillkännager idag att företaget signerat ett avtal med fyra minoritetsinvesterare för att ta in ytterligare 325 miljoner CHF i kapital, i utbyte mot ett totalt aktieinnehav på cirka 12 procent i företaget. Transaktionen utgör den andra och sista rundan av en private placement för nyemitterade aktier inför börsnoteringen och förväntas slutföras i början av februari 2023.

Investerarna som deltar i den andra rundan är BeyondNetZero, stiftelsen för klimatlösningar inom General Atlantic, ett ledande globalt riskkapitalbolag; GIC, en global institutionell investerare och Singapores statliga förmögenhetsfond; Just Climate, klimatinriktat investmentbolag baserat i Storbritannien, grundat av Generation Investment Management; och Tysklandsbaserade Porsche Automobil Holding SE, ett holdingbolag med investeringar i områdena mobilitet och industriteknik och storägare i Volkswagen AG och Porsche AG.

ABB E-mobility ska använda kapitalet för att fortsätta med genomförandet av tillväxtstrategin, något som drivs av både organisk utveckling och förvärv inom hård- och mjukvara. Efter den andra rundan förblir ABB en engagerad partner till ABB E-mobility med ett aktieinnehav på cirka 80 procent.

Genom denna private placement har ABB E-mobility tagit in totalt cirka 525 miljoner CHF i kapital för E-mobility-verksamheten, där båda investeringsrundorna bygger på samma företagsvärdering och avtalsvillkor. I november 2022 tillkännagav ABB E-mobility slutförandet av den första rundan av en private placement inför börsnoteringen på cirka 200 miljoner CHF. I den deltog den stiftelseägda och Schweizbaserade internationella investeringsgruppen Interogo Holding AG genom dess investeringsfond för långsiktiga investeringar i noterade och onoterade aktier (som kommer att representeras i ABB E-mobilitys styrelse), moyreal holding ag, ett single-family office med en lång historia inom bilindustrin, med rådgivning från Helvetic Trust AG, och ABB E-mobilitys ordförande Michael Halbherr.

ABB:s vd Björn Rosengren säger: ”Vi är glada över att se att investerare delar vår starka övertygelse och tro på tillväxtmöjligheterna för E-mobility-verksamheten. Dessutom håller vi fast vid våra planer att separat börsnotera företaget, förutsatt konstruktiva marknadsförhållanden.”

ABB E-mobility är global marknadsledare när det gäller att bygga en framtid med nollutsläpp med smarta, tillförlitliga och utsläppsfria laddlösningar för elfordon. Företaget har skalat upp verksamheten avsevärt, också genom ett antal förvärv och investeringar, inklusive In-Charge, Chargelab och Numocity, liksom att man invigt en toppmodern produktionsanläggning i Italien och expanderat sin tillverkning i USA.

Lilja, Morgan Stanley och UBS agerade finansiella rådgivare och Lenz & Stähelin agerar externa juridiska rådgivare åt ABB avseende de båda rundorna i denna private placement.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 1 februari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förväntar, ”planerar” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål eller förväntade transaktioner, inklusive men inte begränsat till den föreslagna marknadsintroduktionen. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med covid-19-pandemin, fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, inklusive konflikten i Ukraina, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias. Föregående lista över faktorer är inte uttömmande och alltför stor vikt ska inte läggas vid något framåtblickande uttalande, inklusive prognoser, som enbart kan hänföras till det datum då det utfärdades.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp