Lastbalansering - statisk eller dynamisk?

Välj rätt vid laddning av elbil

Fler och fler väljer att köra elektriskt. I augusti 2022 rullade, enligt elbilsstatistik.se, 378 354 laddbara fordon i Sverige varav drygt 40 procent var rena elbilar.

Med det ökande antalet elbilar ökar också efterfrågan på smarta och säkra lösningar för laddning vid en- och flerfamiljsbostäder, arbetsplatser, köpcenters med mera.

Ett vanligt jordat eluttag, schuko-uttag, är inte lämpligt att använda då kontaktdonet inte är avsett för stora laster under lång tid, som ofta är fallet vid elbilsladdning. Det är därför klokt att skaffa sig en laddbox, en AC-laddare. Efterfrågan ökar för varje dag som går.

Men det finns en ny fråga, ett nytt begrepp, som dyker upp i samband med installation av en laddbox, behöver jag lastbalansering? Att balansera lasten i en fastighet har hittills inte varit någon stor fråga. Inga problem att sätta igång spis, TV, bastu och tända lampor, effekten har räckt till, ingen lastbalansering har behövts. Men nu adderas en eller flera effektslukande elbilar och det kan vara dyrt att byta till en större huvudsäkring. En stor laddbox kan lätt sluka en villas hela effekt och det är inte vad man önskar.

Lastbalasering på två sätt; statisk eller dynamisk

När du läser eller hör om lastbalansering är det oftast den statiska som avses. Den statiska lastbalanseringen är enklast och innebär att man ställer in ett förbestämt värde på säkringens storlek och laddningen av elbilen sker utifrån detta värde. Statisk lasthantering tar inte hänsyn till att du sätter på till exempel ugnen eller torktumlaren. Huvudsäkringen kommer att lösas ut om du tar ut för mycket effekt. Du kan ställa ned säkringen till ett minimum, 6 Ampere, för att undvika att säkringen löser ut, nackdelen är då att det går långsamt att ladda. Du kan i vissa laddboxar själv ställa om effekten, till exempel för natten, när övrig elanvändning i fastigheten inte används och då tillgänglig effekt kan användas för att ladda bilen med högre hastighet. Statisk lastbalansering är en enkel lösning där man inte behöver någon extra utrustning.

Dynamisk lasthantering är smartare och dessutom framtidssäker. Laddboxen ”pratar ihop sig” med fastigheten och den effekt som finns tillgänglig används för att ladda elbilens batteri. Det kan behövas en extra elmätare, beroende på leverantör av laddbox, som håller reda på hur stor effekt av fastighetens huvudsäkring som finns tillgänglig för att ladda elbilen. Du behöver också en kommunikationskabel eller kombinerad kraft-och signalkabel, mellan laddboxen och den extra elmätaren. Elbilsladdningen blir en andra prioritet, den använder den effekt som finns tillgänglig när belysning, tvättmaskin, spis, TV och så vidare tagit sitt. Finns det ingen effekt sker ingen laddning.

Eftersom elmätaren ska installeras blir installationen lite dyrare, men inkluderas i den totala kostnaden för köp och installation av laddbox vilket ger rätt till skattereduktion för grön teknik. Under drift kostar däremot dynamisk lastbalanderingen inte mer än statisk.

ABB:s AC-laddare

ABB:s laddbox Terra AC, som passar särskilt bra att användas vid till exempel villor, bostadsrättföreningar, arbetsplatser, hotell, shoppingcentra och parkeringshus, är anpassad för integrering av extern energimätare för dynamisk lastbalansering. Har man av någon anledning inte möjlighet till att installera en extern elmätare är statisk lastbalansering inbyggd i alla våra AC-laddare vilket möjliggör att man enkelt själv via vår app till Android eller iOS kan ställa ner effekten till önskad nivå (min 6A). Detta går att göra även tillsammans med vår molntjänst för flera laddare i en grupp. Då kommer de fördela effekten på alla de laddarna och hela tiden se till att den samlade effekten inte överstiger den man angett som maximal i molnet.

ABB:s DC-laddare

Även med ABB:s DC-laddare kan man använda sig av olika typer av lastbalansering. Om man till exempel inte har tillräckligt med inkommande ström från nätet till sin anläggning kan man ställa ned effekten i laddaren så att man inte riskerar att säkringen går eller att man måste uppgradera sitt nätabonnemang. Detta kan benämnas som statisk lastbalansering, då man sätter en fast, statisk gräns för uteffekten på laddaren.

När det gäller dynamisk lastbalansering så styrs detta antingen via det så kallade OCPP-protokollet vilket är ett öppet kommunikationsprotokoll mellan laddare och fordon. Man kan då koppla ihop laddaren med övriga laster i anläggningen och sätta vilka parametrar som skall gälla, vilken prioritering och så vidare. 

Förutom balansering av effekten mellan laddare och andra laster i en anläggning, kan flera av ABB:s DC-laddare dela upp effekten mellan de olika uttagen på laddaren. Detta innebär att två bilar kan ladda samtidigt på båda DC-uttagen. Här finns olika alternativ; antingen att effekten alltid delas 50/50, ett First-in-first-out-system alternativt ett fullt dynamiskt system som dessutom tar hänsyn till fordonens laddkapacitet och sedan fördelar effekten mellan ladduttagen.

Skillnaden mellan statisk och dynamisk lastbalansering

Statisk

  • Tar inte hänsyn till totala effekten utan skickar effekten som bilen efterfrågar och laddbox är inställd på
  • Endast matning till laddare från valfri del av anläggningen där utrymme och kapacitet är tillräcklig
  • Risk för överbelastning av huvudsäkring om laddbox används samtidigt som tunga laster

Dynamisk

  • Nyttjar tillgänglig effekt utifrån det anläggningen inte använder av huvudsäkringens storlek. Användaren behöver inte hålla koll på när bilen kan laddas med mer eller mindre effekt
  • Installationen kan behöva kompletteras med kontrollenhet/elmätare tillsammans med kommunikationskabel till laddaren

Mer information

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar