Ordlista för elfordon

AC

Alternating Current, växelström på svenska. Växelström betyder att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström är det som finns i vanliga eluttag i hemmet.

BEV

Battery Electric Vehicle, benämning för en ren elbil som endast har elmotor för framdrivning. Fordonet laddas med el från elnätet. 

BMS

Battery Management System, benämning för det laddbara fordonets batteriövervakningssystem. Batteriövervakningssystemet kontrollerar i- och urladdning, temperatur på batteri med mera.

CCS, Combined Charging System

Ett system för laddning av elbilar baserat på internationella standarder. CCS omfattar bland annat fysiskt interface (kontaktdon) och kommunikation för 1-och 3-fas AC-laddning samt DC snabbladdning upp till 450 kW. Planer finns för ännu högre effekter för till exempel kommersiella fordon.
ccs_kontaktdon
Klicka för större bild

CHAdeMO

En typ av kontakt ursprungligen från Japan, för snabbladdning. 

DC

Direct Current, likström på svenska. Likström innebär att strömmen har konstant styrka och samma riktning. De laddbara fordonens motorer drivs vanligtvis med likström, men vissa biltillverkare har istället valt motorer som drivs med växelström, AC.

Elbil

Samma som engelskans EV, Electric Vehicle, benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Fordonet har ett batteri för framdrift och laddas med el från en extern kraftkälla, vanligtvis elnätet. 

EV

Förkortning av Electric Vehicle. Benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Fordonet har ett batteri för framdrift och laddas med el från en extern kraftkälla, vanligtvis elnätet. 

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment, styrenheten för laddning som ser till att fordonet laddas med rätt effekt och ström, samt ser till att laddningen utförs säkert. Exempelvis en laddbox eller snabbladdare.

Fossilbil

Fordon som drivs med hjälp av fossilt bränsle, exempelvis bensin, diesel eller naturgas.

kW

Kilowatt. Enhet för effekt.

kWh

Kilowattimme. Enhet för energi.

Laddbox

En laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet eller på arbetsplatsen. Garanterar effektiv och snabb laddning. 

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs, vid laddning av ett laddbart fordon, till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

Laddfordon/Laddbart fordon

Laddfordon är benämningen på ett fordon som helt eller delvis drivs av elmotor och vars batteri kan laddas från elnätet eller annan extern kraftkälla. 

Laddhybrid

Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet eller annan extern kraftkälla. 

Laddstation

En plats med en eller flera laddare för eldrivna fordon.

Laddpunkt

Kontakten där det laddbara fordonet laddas. Kan vara kontakt på en laddkabel eller kontakt som sitter på laddaren där laddkabeln ska in. En laddare kan ha mer än en laddpunkt.

Laddstolpe

Annan benämning för laddare, där en eller flera laddbara fordon kan ladda.

Litiumjonbatteri

En batteriteknik som alla elbilstillverkare använder sig av idag. Batteriet har hög energidensitet, termisk stabilitet och nästan ingen kapacitetsförlust.

Miljöbil

En energieffektiv bil med låg klimatpåverkan kallas oftast miljöbil. Men definitionen för miljöbil är olika i olika sammanhang.

NEDC

New European Driving Cycle, körcykel som tidigare tillämpats för att mäta ett fordons bränsleförbrukning och avgasemissioner. För laddbara fordon användes NEDC för att mäta räckvidd. NEDC har nu ersatts av körcykeln WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Läs mer om WLTP nedan.

Normalladdning

Normalladdning sker exempelvis i hemmet eller på arbetsplats och avser laddning som sker med 230V/10 A eller 230V/16 A. Att ladda bilen fullt med normalladdning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 7,4 kW. 

OBC

On-board Charger, benämning för det laddbara fordonets egna laddare som används vid växelströmsladdning.

Parallellhybrid

Parallellhybrid är en typ av hybridbil där förbränningsmotorn laddar elmotorns batteri. Men bilen kan också drivas direkt av förbränningsmotorn. 

PHEV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle, engelska förkortningen för laddhybrid. 

Plug-inhybrid

Laddhybrid på svenska. Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet. 

RFID, Radio Frequency Identification

Kort eller bricka som används för att identifiera en användare i exempelvis ett betalningssystem.

Räckvidd

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning från fulladdat tillstånd. Räckvidden är beroende av flera faktorer, exempelvis topografi, temperatur, hastighet och acceleration. 

Räckviddsångest

Rädslan att få brist på energi i ett laddbart fordon innan man kommit till nästa laddstation.

Schucko

Vanligt vägguttag med jordning. Vanlig hushållskontakt. Är ej lämpligt att använda som primär lösning för elbilsladdning då kontaktdonet ej är avsett för stora laster under lång tid, som ofta är fallet vid elbilsladdning.

Semisnabbladdning

Semisnabba laddstationer laddar precis som namnet antyder halvsnabbt, vilket innebär effekter upp till 22 kW. Sådana laddstationer är billigare i inköp jämfört med en snabbladdningsstation. Att ladda en elbil till 80 procent av batterikapaciteten med semisnabba laddstationer tar cirka 1-3 timmar.

Seriehybrid

En typ av hybridbil där förbränningsmotorn endast laddar elmotorns batteri. Bilens drivs endast med hjälp av elmotorn. 

Smart laddning

Laddning som i högre utsträckning sker när belastningen på elnätet är låg och/eller när det finns god tillgång på förnybar el. Tekniken refereras även till som "schemalagd laddning". Smarta laddningsstationer används för att automatisera proceduren.

Snabbladdning

Snabbladdning sker vid snabbladdningsstationer. En snabbladdare har en högre effekt och därmed kortare laddtider än normalladdare. Laddningen har en effekt över 43 kW. Vid snabbladdning används likström som överför energi direkt till det laddbara fordonets batteri. 

Supermiljöbil

Personbilar som har lägre utsläpp än 50 gram koldioxid per kilometer har definierats som supermiljöbilar av Sveriges regering. Laddhybrider med utsläpp upp till 60 gram per kilometer får delta i det nya bonus-malus-systemet.

Vehicle-to-Grid

Förkortas ofta V2G är konceptet där elfordon kan laddas ur till elnätet i tillägg till sin vanliga laddbarhet. Genom tekniken blir elbilsbatteriet en tillfällig kraftkälla som kan nyttjas exempelvis när det produceras för lite förnybar el för att matcha efterfrågan.

Wall Box

Laddbox på svenska. Enklare typer av laddstationer främst framtagna för normalladdning av laddbara fordon i hemmet och på arbetsplatsen. 

WLTP

Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure, körcykel som tillämpas för att mäta ett fordons bränsleförbrukning och avgasemissioner. För elfordon används körcykeln för att mäta räckvidd. Körcykeln tar över efter den tidigare använda NEDC-cykeln.

Mer information

Select region / language

Populära länkar