Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kommersiell fordonspark

Att växla till eldrivna fordon i företaget ger förbättrad hållbarhet och lägre driftskostnader genom att eliminera kostnaderna för bränsle och minska underhållskostnaderna.

Det är viktigt att välja rätt laddningslösning när effektivitet och produktivitet är kritiskt för verksamheten. ABB:s elfordonsladdare ger 99 % driftstid och hjälper till att reducera energikostnader och optimera fordonsdriften genom intelligent resurshantering.

Aktuellt

Lösningar

Mer information

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss