Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Service för mellanspänningsprodukter

Få ut det mesta möjliga av dina produkter för distributionsautomation under dess livslängd.

ABB:s serviceenhet inom mellanspänningsprodukter finns över hela Sverige och är alltid nära tillhands när du behöver hjälp med service och support av din anläggning.

Exempel på produkter som vi ger support till är relä- och kontrollutrustning, nätstationer, mellanspänningsbrytare, ställverk, frånskiljare, återinkopplare och E-house (containerställverk). 

Vi har kunskaper om anläggningar från ABB samt äldre varumärken såsom ASEA, BBC, Calor Emag, SACE, Stromberg, Gardy, EJF, ITE, ZWAR, LK NES, Reyrolle, Westinghouse och märken från andra tillverkare.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vår serviceportfölj

Service per produktkategori

Aktuellt

Mer information

Populära länkar

Webbflöden