Installation och driftsättning

Säkerställ lägre risker, snabbare driftsättning och optimal prestanda för din anläggning från första användning och under hela livscykeln

ABB:s behöriga servicetekniker utför professionell installation på plats för exempelvis relä- och kontrollutrustning, nätstationer, mellanspänningsbrytare, ställverk, frånskiljare, återinkopplare och E-house (containerställverk)

ABB:s servicetekniker genomgår omfattande produktspecifik utbildning innan de får utföra servicearbeten hos kund.

Kontakta din servicerepresentant för:

Installationstjänster för produkter för mellanspänningsställverk
Fullständiga installationstjänster omfattar:

Driftsättning av produkter för mellanspänningsställverk
Behöriga tekniker driftsätter ställverk, skydds- och styrsystem som en del av leveransen av utrustningen, vilket omfattar:

  • Driftsättning för att kontrollera skydd och manövrering
  • Driftsättning och spänningssättning av utrustning
  • Övervakning under idrifttagning av anläggningen

Tjänster för tester/driftsättning av skydds- och kontrollreläer
Servicetekniker har kompetens att testa och driftsätta reläer och reläsystem för att säkerställa att reläerna fungerar korrekt och är korrekt anslutna. Särskilda arbetsbeskrivningar tas fram baserade på kundens behov. Fabriksutbildade ingenjörer och tekniker säkerställer att reläinställningar är korrekta och utför funktionstester av system för att kontrollera att systemet fungerar som det ska. Reläerna genomgår utlösningskontroller för att säkerställa att de klarar godkännandeprovningen. Även tester under drift kan utföras. Systemets kabeldragning kontrolleras mot slutritningar. Dokumentation över resultat, inklusive provprotokoll, medföljer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar