Avancerade servicetjänster för mellanspänningsprodukter

Fastställ det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet med en kunskapsbaserad tjänst – tillgångshantering som prioriterar rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.

Distributionsutrustning för mellanspänning kan vara i drift i många år och fortfarande vara i gott skick om den installeras i lämplig miljö och underhålls på rätt sätt. Livslängden kan ökas ytterligare med renovering och uppgradering. Specifika förbättringar ger bästa prestanda även hos äldre ställverk och modulbaserade nätstationer.

Den verkliga utmaningen handlar om att utföra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. ABB kan hjälpa till med att analysera utrustningens faktiska tillstånd och fastställa vilka nya funktioner som krävs för att uppfylla dagens och framtida krav. Huvudfokus ligger på säkerhet, övervakning, diagnos, automation, fjärrstyrning och efterlevnad av nya standarder.

ABB:s utrustningsbedömning har en modulär struktur, vilket gör det möjligt att anpassa undersökningsnivån och lösningarna efter kundens specifika behov och budget. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language

Populära länkar