Smart digital uppgradering förlänger livet på Boo Energis station Koldalen

Smart digital uppgradering förlänger livet på Boo Energis station Koldalen

Smarta uppgraderingar av elkraftsutrustning garanterar en tillförlitlig elförsörjning och hög tillgänglighet för nätoperatörer.

Saltsjö-Boo i Stockholm har cirka 24 000 invånare vilka är beroende av pålitlig kraft från det lokala elnätsbolaget Boo Energi. Bolaget som grundades 1920 har levererat energi till sina medlemmar och konsumenter i snart 100 år.  

Den lokala fördelningsstationen Koldalen är viktig och behövde uppgraderas för att garantera fortsatt elförsörjning till Boo Energis kunder.

På grund av dess centrala betydelse för kraftförsörjningen behöver ställverken ses över regelbundet för att säkra högsta driftsäkerhet och tillförlitlighet. Boo Energi vände sig till ABB för en översyn av stationens ställverk och reläskydd, vilket resulterade i ett smart uppgraderingsprogram.

Koldalens fördelningsstation
Koldalens fördelningsstation
center

Ställverken är av modellen AX1, ett luftisolerat mellanspänningsställverk som tillverkades mellan 1997 och 2004. Det finns idag tusentals AX1 ställverk i fler än 30 länder. ABB kan modernisera åldrande men fullt fungerande ställverk som dessa, förbättra funktionaliteten och på så sätt förlänga tillförlitlig drift och hög prestanda i många år framöver.

ABB har tagit fram ett helt nytt koncept för den här typen av uppgradering, vilken omfattar renovering av befintliga ställverk och utbyte av reläskydd av de senaste modellerna. Tekniken i dagens elkraftsanläggningar har utvecklats under de senaste 20 åren och dagens digitala lösningar ger betydligt förbättrad kontroll och övervakning.

“Genom att byta till helt moderna reläskydd kan vi skydda skyddsfunktionen för utgående kabelnät", säger Nils-Peter Sundberg, driftingenjör på Boo Energi.

Boo Energi använder sig av ABB:s MicroSCADA Pro som överliggande system, vilket stödjer både äldre och nya system och kan enkelt ansluta till nya reläskydd via kommunikationsprotokoll IEC61850.

"Med en sådan här uppgradering tryggas tillgången till reservdelar och kompetens framöver", säger Håkan Morling, servicechef på enheten Substations Services, på ABB. “En smart uppgradering som denna hjälper till att säkerställa stationens prestanda. Genom att modernisera sin teknik, kan Boo Energi fortsätta leverera el till sina kunder i många år framöver.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp