Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Service för lågspänningsprodukter och system

Ett komplett erbjudande av servicetjänster för ställverk, brytare och ljusbågsvakter

ABB erbjuder en komplett tjänsteportfölj för lågspänningsprodukter och system som spänner över hela värdekedjan i syfte att optimera ägandekostnad och prestanda i våra kunders anläggningar. Från förfrågan och leverans av en ny enhet tills slutet av en produkts livscykel tillhandahåller ABB utbildning, teknisk support och skräddarsydda avtalstjänster.

Vi erbjuder bland annat förebyggande underhåll, reservdelar och avhjälpande underhåll samt avancerade servicetjänster i form av tillståndsbaserat underhåll, ofta som en del i ett serviceavtal. Vi hanterar även uppgraderingar och moderniseringar av er anläggning för en ökad tillgänglighet, funktionalitet och livslängd vilket resulterar i minskade livscykel- och underhållskostnader.

Vår etablerade säkerhetskultur är ytterligare en anledning att välja ABB som serviceleverantör. Vi är noga med att använda rätt säkerhetsutrustning och börjar alltid alla arbeten med en riskbedömning för att garantera en trygg och säker arbetsmiljö.

ABB Kraftsupport

Kraftsupporten är en stödfunktion som under kontorstid erbjuder kostnadsfri teknisk support för att svara på dina frågor och hantera eventuella garantiärenden.

Kraftsupporten nås via Kundcenter: 021-32 50 00
Du kan även kontakta oss via e-post: kraftsupport@se.abb.com

För mer information, förfrågan eller beställning kan du även kontakta din lokala servicesäljare.

Vill du ha produktinformation eller service?

Dela sidan

Aktuellt

Vårt erbjudande

Loading documents