Avlopp utan avbrott

Avlopp utan avbrott

Driftsäkerhet och korta driftstopp är viktiga faktorer när Käppalaverket moderniserar sina ställverk

Käppalaverket på Lidingö i Stockholm hanterar avloppsvatten från över en halv miljon människor från elva kommuner - dygnet runt, alla dagar. Mer än en miljon kubikmeter avfallsvatten anländer till anläggningen varje dag via ett underjordiskt tunnelsystem som sträcker sig tiotals kilometer. Allt från duschar, toaletter och kök i lokala bostäder och kontor till Arlanda Airports samlade avloppsvatten. 

Eftersom det lågspänningsställverk som används för anläggningens huvudsakliga sedimenteringsprocess började nå slutet av sin livscykel, föreslog och genomförde ABB en eftermontering där endast brytarna behövde bytas ut. Att uppgradera ett helt ställverk tar vanligtvis lång tid. Ett byte av alla komponenter på en gång skulle innebära att hela anläggningen måste stängas under en längre tid. Det var helt enkelt inte möjligt för Käppalaverket.

Peter Eklund, projektledare vid Kraftservice i Sverige, jämför konverteringen från Megamax F1 till Emax 2 med att byta batterier i en ficklampa. Emax 2 utgör tillsammans med uppgraderingssatsen en direkt ersättare för Megamax F1/F2-brytaren. Lösningen kan därmed användas för att uppgradera befintliga lågspänningsställverk på ett smart och smidigt sätt. Genom en anslutning till ABB Ability™-styrsystemet för eldistribution möjliggör uppgraderingen förebyggande underhåll och fjärrövervakning av installationen.

Den nya brytaren levereras med en fabriksmonterad eftermonteringssats som gör att den går att installera i den befintliga Megamax-kassetten. Den största fördelen är att installationen endast tar två timmar från stopp till start, testad och klar. Eftermonteringslösningen kräver inte att några befintliga fasta delar tas bort, och den nya Emax 2 kan därmed skjutas in på plats med endast ett par modifieringar. Hela processen går upp till 90 procent snabbare än traditionella eftermonteringslösningar.

"Det är en nyckelfärdig lösning – och ett billigt sätt att uppdatera till en ny generation av ställverk," säger Eklund. "Den viktigaste fördelen är dock den korta avbrottstiden."

Eftermonteringslösningen innebar att Käppala-anläggningen kunde modernisera och uppgradera sitt befintliga lågspänningsställverk på ett effektivt sätt, vilket förbättrar både effektiviteten och tillförlitligheten. "Förebyggande underhåll är en stor del av arbetet vid Käppala," säger Mats Schulze, chef för Kraft och automatisering. "För att säkerställa att vattnet alltid är rent vid utloppet måste anläggningen hela tiden vara i drift."

ABB:s lösning var ett enkelt val för Schulze. "Det finns klara fördelar med att ha en produkt som passar direkt i det befintliga systemet," säger Schulze. "Ju enklare en lösning är, desto mer säker och robust är den. Den nya utrustningen ger oss uppgraderad teknik som innebär mindre underhåll."

Foto: Erik Ardelius

Fakta

ABB:s Emax 2-eftermonteringslösning användes för att uppgradera kraftdistributionen vid Käppalaverket. Därmed kunde anläggningen förbli i drift och den framtida tillförlitligheten förbättras

Viktiga fördelar

Snabbare installation: ABB:s lösning för direkt utbyte ser till att driften hela tiden kan vara igång. Eftermonteringen går snabbt och kraften till ställverkets fasskena behöver inte brytas under längre perioder.

Enklare hantering: Lösningen kan enkelt anslutas till SCADA och IoT. De inbyggda kommunikationsmodulerna med olika protokoll, till exempel Modbus RS-485, Modbus TCP, Profibus, DeviceNet, Ethernet/IP och IEC61850, ger sömlös systemintegrering. Dessutom har lösningen Bluetooth-anslutning.

Smartare service: ABB:s Ekip Connect-programvara gör att installationen och feldiagnostiken går snabbare. En programmerad signal visar när underhållsåtgärder krävs. Genom anslutning till ABB Ability-styrsystemet för eldistribution möjliggörs förebyggande underhåll och fjärrövervakning av installationen.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp