ABB:s effektbrytare minskar antalet driftstopp på sjukhus i Singapore

ABB:s effektbrytare minskar antalet driftstopp på sjukhus i Singapore

Uppgradering av Megamax till Emax 2 hjälper till att hålla KK Women’s and Children’s Hospital i drift enligt plan efter en uppgradering med ABB:s senaste smarta brytare.

Sjukhus runtom i världen kan variera i storlek, specialisering och antal patienter, men alla är beroende av samma grundläggande resurs; tillförlitlig strömförsörjning. Kravet på tillförlitlighet ställer även krav på en uppgradering av föråldrad teknik utan man för den skull vill tvingas till långa driftstopp av livräddande tjänster och utrustning. Tjänsten som erbjuds av ABB till organisationer som KK Women’s and Children’s Hospital (KKH) i Singapore är mycket viktig.

Sjukhuset grundades för över 160 år sedan och är det största sjukhuset i Singapore som är specialiserat på vård för kvinnor och barn och fungerar som tredje remisscenter för kvinnor och barn med högrisktillstånd.

Efter många års drift upptäckte sjukhusets lokalförvaltning och tekniker att ABB:s brytare av typen Megamax blivit föråldrade. När patientsäkerheten har högsta prioritet är pålitlig strömförsörjning bokstavligt talat livsviktig, särskilt under kirurgi och drift av livsuppehållande utrustning. Sjukhuset behövde därför arrangera en installation av ett nytt, tillförlitligt ställverk utan att det skulle påverka kontinuiteten i vården.

Lösningen från ABB gjorde att anläggningen kunde upprätthålla normal drift och samtidigt modernisera sitt lågspänningsställverk gradvis.

Förenklade och snabbare byten av brytare

Vid uppgraderingen av Megamax-brytarna använde ABB tekniken direkt utbyte, som innebär att man bara byter ut den rörliga delen av den gamla brytaren genom att utrusta den nya brytaren, Emax2, med särskilda mekaniska delar och glidkontakter för Megamax av standardtyp.

När de gamla Megamax F5-enheterna skulle ersättas med smarta Emax E4.2-brytare monterades de nya brytaren i befintlig kassett vilket möjliggör byte av äldre lågspänningsbrytare, från vilken tillverkare som helst, mot ABB:s Emax-brytare. Tekniken består av ett gränssnittspaket med ett inre och ett yttre gränssnitt. Det yttre gränssnittet monteras fysiskt och elektriskt i ställverksskåpet, vilket minimerar tiden för stillestånd. Det inre gränssnittet överensstämmer med Emax 2-brytaren, vilket möjliggör snabb och enkel installation och borttagning.

Snabba byten innebär korta driftstopp

”Vi kunde förse KKH med en lösning för direkt utbyte som inte kräver skenor, eftersom de inte kunde stänga av strömmen till lågspänningsställverket helt till följd av kritiska utgående laster”, säger Chang Chean Fei, som är teknisk servicespecialist hos ABB. ”Dessa lösningar gav KKH möjlighet att byta ut många av de gamla brytarna under korta driftsstopp.”

ABB utförde även service och tester på sjukhusets samtliga lågspännings- och transformatorenheter i ställverket.

För KKH har det absolut viktigaste under uppgraderingen varit patienternas välbefinnande. ”Som offentlig hälsovårdsinstitution är det helt avgörande för oss att säkerställa att vår infrastruktur är modern och välskött med tanke på patientsäkerheten och vår förmåga att leverera optimal och avbrottsfri vård,” säger Alan Liang, anläggningstekniker på KKH:s lokalförvaltningsavdelning. ”Vi var tvungna att slutföra allt utbytesarbete under samma driftstopp, och vi bytte ut åtta brytare på sju timmar.”

Sjukhuset har dessutom utsett ABB till leverantör av deras årliga serviceavtal som omfattar snabb teknisk support under samtliga tänkbara oförutsedda omständigheter, till exempel jordfelsincidenter och eventuella mekaniska problem med den gamla Megamax-utrustningen tills all sådan utrustning är utbytt.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp