Världens nordligaste pappersbruk Billerud gör hållbara val tillsammans med ABB

Världens nordligaste pappersbruk Billerud gör hållbara val tillsammans med ABB

Varför köpa nytt när man kan renovera och uppgradera? Förpackningsjätten Billerud i Kalix vill hela tiden ligga i teknikens framkant, samtidigt som man prioriterar hållbarhet. Då passar en retrofit-lösning med nya brytare perfekt när gamla ställverk behövde få nytt liv.

I norra Sverige finns en unik kvalitetsråvara; träd som ger extremt starkt papper. Med starkare fibrer från den långsamtväxande norrländska skogen är Billerud i Karlsborg utanför Kalix perfekt positionerade för att möta de globala trenderna med fler förpackningsvaror och minskad användning av plast. Hit kommer 130 timmerbilar varje dygn för att företaget ska kunna producera 350 000 ton formbart papper (FibreForm®), kraftpapper, säckpapper och blekt pappersmassa i balad form, varje år.

Hit kommer 130 lastbilar varje dygn med träd från närområdet som ska bli till papper. Den delen av trädet som inte kan bli virke passar bra till att bli papper och pappersmassa.
Hit kommer 130 lastbilar varje dygn med träd från närområdet som ska bli till papper. Den delen av trädet som inte kan bli virke passar bra till att bli papper och pappersmassa.
center

Att ständigt utveckla verksamheten och ligga i framkant tekniskt är en förutsättning för både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. En avgörande del i deras konkurrenskraft är också att vara en attraktiv arbetsgivare för både nya kompetenser och de kunniga medarbetare som har funnits i företaget i flera decennier.

”Det finns stor kompetens i området och många som jobbar här har gjort det länge. Det går att jobba här hela livet men med olika saker. Vi vet att många som söker sig till oss gör det för att få jobba med hållbarhet och bidra till ett hållbart samhälle”, säger Mikael Nordqvist, fabrikschef på Billerud Karlsborg.

”Vi jobbar med allt ifrån hållbart medarbetarskap till hållbarhet i våra produkter och i vår tillverkning. Hit söker sig många medarbetare för att de vill jobba med hållbarhet”, säger Mikael Nordkvist, fabrikschef på Billerud Karlsborg.
”Vi jobbar med allt ifrån hållbart medarbetarskap till hållbarhet i våra produkter och i vår tillverkning. Hit söker sig många medarbetare för att de vill jobba med hållbarhet”, säger Mikael Nordkvist, fabrikschef på Billerud Karlsborg.
center

Det får bara inte stanna

Billeruds produktion i Karlsborg går dygnet runt och det ställer stora krav på driftsäkerhet och anläggningens utrustning. Ett oplanerat stopp innebär alltid en risk, oavsett om stoppet är två minuter eller två timmar blir produktionsbortfall, kostnad och städning lika omfattande. Det är just här som ABB kommer in i bilden, för att med sin teknik vara en del i att minska oplanerade stopp och därmed öka hållbarhetsaspekten, men också drift- och personsäkerheten.

Därför testar Billerud på en treårsintervall sina ställverk och har långsiktiga planer för att se till att tekniken aldrig riskerar att haverera. Även här prioriteras hållbarhet, att så få delar som möjligt behöver skrotas och bara utvalda delar bytas i en i övrigt intakt anläggning. Var sjunde vecka görs ett planerat stopp i verksamheten för att utföra underhåll och så roterar de för att täcka upp hela produktionen.

”Just idag är det renseriet, den första delen i vår produktionskedja där träden tas in och görs till flis, som står still. Då passar vi på att göra underhållsarbete och uppgradera strömförsörjningen”, säger Henrik Jakobsson, Electrical & Automation Technician på Billerud.

”Pay off-tiden på att byta brytare i ställverket kan vara allt från 0 till 100 år men att veta att vi har gjort vad vi kunnat för att säkra eldriften och personsäkerheten känns bra”, säger Henrik Jakobsson, Electrical & Automation Technician på Billerud.
”Pay off-tiden på att byta brytare i ställverket kan vara allt från 0 till 100 år men att veta att vi har gjort vad vi kunnat för att säkra eldriften och personsäkerheten känns bra”, säger Henrik Jakobsson, Electrical & Automation Technician på Billerud.
center

Dags att uppgradera

Projektet som ABB har varit involverade i innebar att servicetekniker har bytt inkommande brytare i sju utvalda lågspänningsställverk runt om i hela anläggningen men även tio mellanspänningsbrytare har bytts.

”Billerud valde en platsbyggd lösning vilket är den mest omfattande renoveringen du kan göra utan att byta ut hela ställverket. Den är mycket kostnadseffektiv och också ett hållbart alternativ som gör att ställverk från 80-talet får nytt liv och kan leva vidare”, säger Patrik Granlund, säljare på ABB Electrification.

  • Ofta behöver man vara två när en så pass omfattande renovering som en platsbyggd brytarlösning ska genomföras. Arbetet tar 7-8 timmar men sedan är ställverket som nytt. Här jobbar Emil Avander och Jeffersson Torres Caicedo från ABB tillsammans.
  • Emil Avander och hans kollega Jeffersson Torres Caicedo har bytt ut inkommande brytare i sju ställverk runt om i hela anläggningen. Just idag byts en brytare i ett ställverk som förser Billeruds renseri med el.
  • Emax2 är den enda brytaren i sitt slag som både kan skydda elektriska kretsar och också minska energiförbrukningen baserat på användarens behov.

Sex brytare byttes under ett stopp efter sommaren 2022 och den sjunde i november samma år. De nya Emax2-brytarna ersätter de gamla varianterna ALG och ALH i ställverken – vilket gör att personsäkerheten förbättras och utbudet av reservdelar genast blir större. Två servicetekniker från ABB fanns på plats för att utföra bytet.

”Att byta en brytare på detta omfattande vis tar cirka 7-8 timmar och om man jämför med att byta ett helt ställverk blir produktionsbortfall och driftstopstid betydligt mindre. Det är väldigt roligt att vi fick förtroendet att hjälpa till att byta till supermoderna brytare med all modern teknik”, säger Patrik Granlund, säljare på ABB Electrification.

Patrik Granlund, säljare på ABB Electrification.
Patrik Granlund, säljare på ABB Electrification.
center

Fakta: Billerud i Karlsborg

Billerud Karlsborg är den största privata arbetsgivaren i Kalix kommun och en av nio produktionsenheter i Sverige, Finland och USA. Totalt arbetar cirka 6000 personer i koncernen, på Billerud i Karlsborg 440. I Karlsborg produceras formbart papper (FibreForm®), kraftpapper, säckpapper samt blekt pappersmassa i balad form. Dessutom finns två applikationslaboratorier med expertis inom optimering av massa och utveckling av påsar och säckförpackningar. Tillverkningsprocessen sker i ett cirkulärt system där kemikalier återvinns och företaget är till 75-78 procent självförsörjande på egen el.

Fakta: Det här har ABB levererat

  • Låg- och mellanspänningsställverk inklusive nya brytare är några av de produkter från ABB som finns hos Billerud.
  • Frekvensomriktare från ABB på plats i ställverksrummet.

Samarbetet mellan ABB och Billerud har funnits länge och anläggningen har många komponenter från ABB. Låg- och mellanspänningsställverk inklusive nya brytare, UPS, motorer, frekvensomriktare och styrsystem 800xA är några exempel. ”ABB:s produkter fungerar bra för oss och det vi uppskattar mest av allt är den lokala servicen vi får. Att de finns nära oss när vi behöver både produkter och deras kompetens är ovärderligt”, säger Henrik Jakobsson, Electrical & Automation Technician på Billerud.

Text: Anna Bergström/Camilla Mattsson Foto: Mats Engfors 

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp