Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll minskar risken för oplanerade reparationer och driftstopp. Vi utför alltid underhåll som är godkänt av tillverkaren och ser till att kvaliteten återställs och motsvarar den ursprungliga produkten.

ABB erbjuder omfattande underhållsprogram antingen i ett långsiktigt avtal eller som en engångstjänst. Vi utgår från dina installerade produkter och system och definierar livscykelstatus på din anläggning och vilket underhåll eller reservdelar du behöver för ökat driftsäkerhet och förlängd livslängd.

Vår livscykelanalys hjälper dig att planera ditt underhåll och utifrån den kan vi rekommendera underhållsåtgärder med en livscykelplan för att minimera driftstörningar och maximera tillgängligheten.

ABB:s tjänster för förebyggande underhåll säkerställer att du får ett systematiskt och organiserat underhåll på lång sikt.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Service per produktkategori

Loading documents
Select region / language