Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Termografering (infraröd scanning)

Termografering och analys har blivit ett viktigt diagnostiskt verktyg i alla branscher och har använts för att upptäcka många allvarliga tillstånd i drifter, som kräver omedelbara korrigerande åtgärder.

Flera onödiga driftsavbrott kan därför undvikas. Termograferingen stör inte produktionen och sker när utrustningen är i drift. Det kan användas inte bara för elektrisk utrustning, utan även för att detektera mekaniska och strukturella problem.

Därför är årlig termografering en rekommendation som en del i det förebyggande underhållet för elektrisk utrustning.

Effektiv termografering och analys kräver följande:

  • Den skanningsutrustning (IR-kamera och tillbehör) måste vara av hög kvalitet och korrekt underhållen och kalibrerad.
  • IR kamerans operatör måste vara utbildad för att kunna använda utrustningen och ta itu med komplicerande frågor som olika emissions av ytor och ta itu med komplicerande frågor som olika emissions av ytor och reflektivitet. ABB Certifierade Termo referenser, eller högre, rekommenderas. 
  • IR-systemansvarige skall kunna analysera resultat med hjälp av state-of-the-art programvara avgörande för framgångsrik tolkning av problem.

Exempel från termograferingstillfälle:
Temperatur (Area 01): 218,1 grader
Temperatur (Area 02): 95,0 grader
Övertemperatur: 123,12 grader

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om