Retrofit av VMG ställverk

Genom att uppgradera dina VMG ställverk får du en tryggare och mer personsäker drift. Utbytesmodulerna som du installerar ger dig en kostnadseffektiv uppgradering och energieffektivare ställverk.

Varför uppgradera ditt VMG ställverk?

  • Markant ökning av personsäkerheten - testat för ljusbågar och kortslutning
  • Kostnadseffektivt eftersom du behåller ställverksram och kablage
  • Förlängd livslängd och ökad energieffektivitet

Färdigmonterade komponenter

Utbytesmodulerna består av kassetter som innehåller färdigmonterade komponenter kompletta med dörr och vred. ABB levererar modulerna testade och klara att monteras och tas i bruk. 

Modulerna är enkla att montera och är lätta att byta om något skulle gå sönder. De ger högsta personsäkerhet då skenorna är helt kapslade och med nya moderna komponenter får utbytesmodulerna hög driftsäkerhet.

De nya grupperna är uppbyggda som lådor med skydd mot återtändning enligt dagens standard. Inkommande skenor är isolerade dels för att förhindra att ljusbåge kan uppstå vid inmatningen till gruppen och dels för att hindra spridning in på gruppen om en ljusbåge vandrar efter vertikala skenan. Skydd finns också över säkringarna som minskar risken för återtändning vid säkringarna.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language