Förebyggande underhåll av lågspänningsställverk

Upptäck utslitna eller utgångna delar i ditt ställverk och undvik kostsamma driftstopp

Många ställverk i svensk industri har varierande ålder på apparater och komponenter och kan utgöra person och egendoms fara. För gamla apparater, som är utgångna ur produktion sedan lång tid, minskar tillgång till teknisk kompetens och tillgången till reservdelar kan ej längre garanteras. Vi kan hjälpa dig att kartlägga riskerna så att du kan vidta den lilla förebyggande åtgärden i rätt tid och slipper den större åtgärden, troligen också på obekväm arbetstid, skadan kan lura runt hörnet.

Varför förebyggande underhåll av ditt ställverk?

  • Minimera risken för driftstörningar genom att upptäcka störningar i tid
  • Säkra tillgången till reservdelar och kompetens

Vad innebär tjänsten?

Det förebyggande underhållet utföres av en erfaren tekniker där ställverk med skåp, brytare och utmatningsgrupper gås igenom. Arbetet resulterar i en rapport och där ABB också föreslår åtgärder för att minimera risken för driftstörningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language