Förebyggande underhåll av brytare <1 kV

För att garantera hög effektivitet och tillförlitlighet på elektrisk utrustning, föreslår ABB regelbundet förebyggande underhåll av dina installerade luftbrytare.

I förebyggande underhåll på luftbrytare ingår provning, mätningar, underhåll och reparation eller ersättning av slitna delar. Denna aktivitet bygger på specialdesignade tekniska planer som syftar till att minska sannolikheten för ett fel eller försämring av utrustningen.

Tack vare sin kvalificerade organisation ger ABB support till sina kunder under alla faser av produktens livscykel, från inköpet till eftermarknad stöd.

Varför arbeta med förebyggande underhåll?

 Förebyggande underhåll skapar värde på lång sikt genom att:

  • Kostnaderna blir lägre för brådskande, reaktivt underhåll
  •  Lägre indirekta kostnaderna för avstängning av anläggningen, tar nytta av de planerade stoppen
  •  En bättre effektivitet och tillförlitlighet i anläggningen säkerställs
  •  Brytarens liv förlängs
  •  Anläggningens säkerhet garanteras under en längre tid

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language