Förebyggande underhåll för ljusbågsvakt

Förläng livslängden på din ljusbågsvakt och öka tillförlitligheten och säkerheten i din anläggning

Varför arbeta med förebyggande underhåll?

Förebyggande underhåll skapar värde på lång sikt genom att:

  • En bättre effektivitet och tillförlitlighet i anläggningen säkerställs
  • Ljusbågsvakten liv förlängs
  • Risken för driftstörningar minimeras genom att upptäcka störningar i tid
  • Tillgången till reservdelar och kompetens säkras

Vad innehåller tjänsten?

Det förebyggande underhållet utföres av en erfaren tekniker som går igenom ställverket med ljusbågsvakt och detektorer. Arbetet resulterar i en rapport där ABB föreslår åtgärder för att minimera risken för driftstörningar.

I förebyggande underhåll på ljusbågsvakt ingår provning, mätningar och ersättning av slitna delar.

Tack vare hög kompetens och vårt landsomspännande nätverk, ger ABB:s serviceorganisation dig support under alla faser av produktens livscykel.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language