Uppgradering av Arc Guard System™ TVOC till TVOC-2

TVOC-2 bygger på den välkända TVOC-konstruktionen. En uppgradering till TVOC-2 ökar skyddet för människor och utrustning och minimerar onödiga produktionsstopp.

En ljusbågsvakt består av optiska sensorer, som reagerar på ljuset från en ljusbåge inne i ställverksskåpet och som är anslutna med fiberoptisk kabel till en övervakningsenhet. Upp till 30 sensorer kan anslutas till varje övervakningsenhet.

Mer än 35 års erfarenhet har gjort TVOC till branschstandard på flera viktiga marknader, en standard som hjälper till att skydda människor och verksamheter världen över. Bland typiska tillämpningar finns alla typer av låg- och mellanspänningsställverk.

Varför uppgradera till ljusbågsvakt TVOC-2?

 • Produktionsbortfall minimeras, vilket ger bättre driftsäkerhet och tillförlitlighet
 • Personalens säkerhet förbättras avsevärt
 • Kostnaden för byte av ställverk och komponenter samt för reparation av byggnader minskas avsevärt
 • Enkel installation, kan eftermonteras 

Tillförlitlighet

 • Certifierad enligt standard SIL-2 för funktionssäkerhet
 • Mer än 35 års erfarenhet samlad i ljusbågsvakt
 • Förkalibrerade optiska sensorer

Flexibilitet

 • Displayen kan monteras på paneldörren
 • Kan byggas ut med upp till 30 optiska sensorer
 • Systemet kan konfigureras efter olika behov

Enkelhet

 • Användarvänlig startmeny
 • Montering på DIN-skena eller vägg
 • Enkelt att bygga ut när ställverket växer

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language