Ombyggnad, uppgradering och modernisering

Modernisera din anläggning och se till att säkra produktionen för framtiden. Detta är våra tjänster för uppgradering, utökning och ombyggnad av din kraftanläggning

Vi har genom åren installerat ett stort antal ABB/ASEA produkter och system i svensk industri. För att säkerställa att dessa är av senaste version, erbjuder vi tjänster för ombyggnad, uppgradering och utbyggnad. Till exempel kan vi hjälpa dig att ersätta en brytare, ställverk eller en ljusbågsvakt innan den blir gammal och orsakar höga kostnad eller stopp i produktionen.

Våra tjänster kan även omfatta utbyte av en enhet med en ny generation av enhet eller teknik som ger bättre resultat.

Varför uppgradera istället för att installera nytt och varför ABB?

  • Kort installationstid med minimala driftavbrott
  • Samma platsbehov/footprint
  • Förlängd livslängd och ökad tillgänglighet
  • Lägre kostnad
  • Ökad personsäkerhet
  • Garanti på uppgraderingsarbeten och garanterad tillgång till originalreservdelar

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Service per produktkategori

Loading documents
Select region / language