Brytare

Nya generationer av produkter, system och programvaror ökar anläggningars funktionalitet, livslängd, person- och egendomssäkerhet. Lågspänningsbrytare - en viktig produkt för en personsäker elanläggning, kräver underhållsinsatser anpassade till driftsförhållandena.

ABB erbjuder utbyte, uppgradering och förebyggande underhåll av ett brett sortiment av produkter, system och lösningar för att säkerställa en hög personsäkerhet, minskad miljöpåverkan och hög tillgänglighet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Select region / language