Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Uppgradering av BBC ställverk MNS 2.0 till MNS 3.0

Har du gamla ställverk av typen MNS 2.0 i din anläggning? Då är det dags att planera för en uppgradering.

Ställverken MNS 2.0 tillverkades och såldes 1984 - 1995 och det finns idag ett stort antal installerade runt om i svensk industri. Ställverken är i LIMITED-fasen i produktlivscykeln vilket innebär att inom kort kommer tillgången på reservdelar och support för produkten att vara mycket begränsad.

Ställverk MNS 2.0 går att uppgradera med nya drifter. Ett enklare ingrepp krävs för anpassa dessa ställverk till MNS 3.0 enheter. 

Varför uppgradera till MNS 3.0?

  • Med en uppgradering så lyfter man ställverket till en AKTIV fas.
  • Livslängden förlängs
  • Reservdelar finns tillgängliga hos grossister
  • Driften processäkras – moderna komponenter sätts in i ställverket

Vad krävs för en uppgradering?

  • Ett platsbesök av en ABB representant som går igenom ställverket på plats.
  • Skall vara i utdragbart (W) eller borttagbart (R) utförande

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents