Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Reparation av drifter för ABB ställverk

Genom att utföra inspektion, kontroll och reparation av utmatningsgrupper kan du säkra tillgången och snabbt avhjälpa fel och minimera risken för driftstörningar.

Från mitten av 80- talet har ASEA och ABB levererat cirka 100 000 utdragbara utmatningsgrupper till den svenska industrin. Dessa utmatningsgrupper har olika driftförhållande och därmed olika grader av slitage.Valet mellan att nytillverka eller reparera en utmatningsgrupp för att hålla en hög tillgänglighet beror på många faktorer såsom, livscykelstatus,tillgång till reservdelar, ekonomi och framtidsplaner för ställverket. ABB hjälper dig att anskaffa reservdelar eller ersättningsapparater.

Varför underhålla dina utmatningsgrupper?

Genom förebyggande underhåll minimeras risken för kostsamma driftstörningar. Utrustning som förvarats länge på förråd kan ha okänd status varför okulär- och funktionskontroll är nödvändig för att upprätthålla säker tillgång och snabb avhjälpning av fel.

Vad ingår i tjänsten?

  • Inspektion av utmatningsgrupper
  • Funktionskontroll omfattande manövrering, signal och utlösningskretsar
  • Inspektion och kontroll av lagerförda reservgrupper
  • Upprättande av protokoll samt förslag på eventuella åtgärder
  • Reparation av utmatningsgrupper
  • Utförs av erfaren ABB tekniker

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents