Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

UPS från ABB

När du vill behålla kraften!

UPS-system spelar en viktig roll för att säkerställa avbrottsfri kraft. Varje gång en UPS inte fungerar som den ska riskeras uppdragskritiska elektriska belastningar.

Det säkraste sättet att öka UPS-tillgängligheten är att ha rätt design, använda högkvalitativa komponenter, säkerställa redundans och eliminera driftstopp genom att minimera MTTR (genomsnittlig tid för reparation).

ABB:s modulära UPS-design minimerar systemets MTTR och med sin Decentralized Parallel ArchitectureTM (DPA) kan de enskilda modulerna fungera som ett eget system men utan ömsesidigt beroende (Ingen ’Single Point Of Failure’).

Med N+1 uppbyggnad innebär det att vid ett eventuellt fel på en UPS-modul fortsätter systemet att fungera normalt. Den felaktiga modulen kopplas automatiskt bort och påverkar inte de andra modulerna. 

Möjligheten att byta moduler online i ett DPA-system minskar dess MTTR avsevärt och förenklar systemets skalbarhet.

Det modulära tillvägagångssättet lönar sig också när det gäller användbarhet och tillgänglighet - online-byte av moduler innebär att du inte behöver stänga ned UPS-systemet under bytet det vill säga det uppstår inte något stillestånd.

Varför välja ABB?

Vårt erbjudande

Mer om tekniken

Aktuellt

Loading documents

Relaterade erbjudanden