PowerExchanger integrerar förnybar energi och stabiliserar elnätet för oavbruten strömförsörjning

PowerExchanger integrerar förnybar energi och stabiliserar elnätet för oavbruten strömförsörjning

  • Innovativ tjänst integrerad i ABB:s UPS-system (avbrottsfri kraft) stöder integrering av förnybar energi
  • Minskar kostnaderna och elräkningen för kritiska anläggningar, till exempel datacenter
  • Lagrar energi för att balansera elnätet och minska risken för kostsamma strömavbrott

Genereringen av förnybar energi blir alltmer ojämn i elnäten runtom i världen, samtidigt som leveranser av fossila bränslen präglas av kraftiga störningar. Med dessa utmaningar blir uppdelning av kraftreserver ett allt viktigare sätt att se till att elnätet är stabilt och kan leverera el dygnet runt, veckans alla dagar. För att stödja övergången lanserar ABB nu PowerExchanger, en innovativ integrerad funktion i ABB:s UPS-produkter (Uninterruptible Power Supply). PowerExchanger gör det möjligt för batterireservsystem att leverera stödtjänster till elnätet och minskar därmed driftskostnaderna och risken för kostsamma strömavbrott.

UPS-utrustning används för att leverera reservkraft om det skulle uppstå avbrott i elnätet, samt eliminera spänningsfall, överspänning och elektriskt brus. Reservkraften hämtas från UPS-systemets energilagring, som mestadels står oförbrukad. När PowerExchanger-funktionen aktiveras i de nya eller befintliga UPS-systemen från ABB, kan batterierna också användas för att stötta elnätet och snabbt korrigera oväntade skillnader mellan faktisk förbrukning och pågående kraftgenerering, så att kostsamma strömavbrott minskas.

center

Vid aktivering av PowerExchanger levereras stödtjänster till elnätet, exempelvis Fast Frequency Response (FRF), och operatörerna kan generera nya intäktsflöden som minskar kostnaderna för att driva den kapitalintensiva utrustningen. PowerExchanger är en perfekt tilläggstjänst för datacenter med både låg- och mellanpänningssystem eftersom den ser till att en energireserv behålls i UPS-batteriet och den kritiska lasten alltid skyddas vid strömavbrott. Möjligheten att jämna ut förbrukningstoppar gör att PowerExchanger kan ge fler ekonomiska och prestandarelaterade fördelar. När energiförbrukningen är som störst kan PowerExchanger låta UPS-systemets energireserver täcka förbrukning till den kritiska lasten, så att elräkningen minskar.

”Stigande elpriser och osäkerhet i leveranskedjan i världen sätter press på våra kunder att effektivisera och optimera nyttjandet av installerade tillgångar – samtidigt som de behöver använda allt mer förnybar energi”, säger Paolo Catapane, global produktchef för UPS hos ABB. ”Ett effektivt sätt att göra detta är att dra fördel av den outnyttjade potentialen hos energilagringen i UPS-system, vilket är precis vad PowerExchanger gör. Med funktionen förses UPS-systemet med behovssvarsfunktionalitet, som hjälper till att stabilisera elnätet, sänka driftskostnaderna och generera intäkter för operatören. PowerExchanger är perfekt för kritiska anläggningar som datacenter.”

center

Nya PowerExchanger från ABB finns nu som tillägg till ABB:s UPS-lösningar för system med medelhög- till hög effekt, och kan snabbt och enkelt integreras med även de befintliga installerade UPS-systemen. För mer information om PowerExchanger från ABB, besök [PowerExchanger - UPS-system | ABB] eller kontakta ABB direkt.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 13 april 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp