Skalbara UPS-system för säkrare och mer kundanpassad reservkraft

Skalbara UPS-system för säkrare och mer kundanpassad reservkraft

UPS-system är ett måste för varje företag som vill skydda sig mot oplanerade driftstopp och kostsamma och allvarliga störningar. Med ABB:s nya högeffektiva modulära design ökar tillförlitligheten och systemet kan lätt anpassas efter varje kunds behov. Fel åtgärdas snabbt med ABB:s dygnet runt-service.

På senare år har allt fler företag börjat gå över från stora UPS-enheter till skalbara system baserat på modulteknik. En teknik som nu håller på att bli standard.

- Utvecklingen går fort fram nu. Ta bara energieffektivitet och verkningsgrad. För drygt tio år sedan låg det bästa UPS-systemet i världen på 96 procents verkningsgrad, idag håller ABB:s bästa modulära system 97,4 procent. Det kanske inte låter så mycket, men innebär hundratusentals kronor i besparingar under systemets livslängd, säger Bashar Kersheh, Business Development Manager för UPS-system på ABB.

Kan innebära skillnaden mellan liv och död

Ett UPS-system skyddar inte bara laster mot strömavbrott, utan mot alla typer av störningar som uppstår i elnätet. Oplanerade driftstopp som kostar tid och pengar att åtgärda och kan medföra stora konsekvenser för det drabbade företaget.

- För ett sjukhus kan förlorad kraftförsörjning, eller stopp på en UPS, innebära skillnaden mellan liv och död. För industri och datahallar innebär det istället stora ekonomiska konsekvenser, förlorat jobb och data och missade affärsmöjligheter. Ta en större datahall på telekomsidan. Där kan det handla om flera miljoner kronor i minuten när systemet ligger nere, säger Bashar Kersheh.

Det som förr kunde ta dagar görs nu i en handvändning. Med ABB:s modulära UPS-system kan kunden under drift ersätta en modul som behöver åtgärdas utan att systemet påverkas.
Det som förr kunde ta dagar görs nu i en handvändning. Med ABB:s modulära UPS-system kan kunden under drift ersätta en modul som behöver åtgärdas utan att systemet påverkas.
center

Modulär UPS ger extra säkerhet

I ABB:s modulära UPS-system är varje modul helt oberoende och har sin egen hård- och mjukvara. Det finns ingen kritisk så kallad Single point of failure eller central komponent i systemet som kan slås ut och orsaka driftstopp vilket gör att en modul kan sluta fungera utan att systemet i sin helhet påverkas. Tekniken kallas av ABB för decentraliserad parallell arkitektur (DPA).

Och blir det fel går det snabbt att åtgärda.

- Förr kunde det ta flera dagar att felsöka och åtgärda ett fel på en UPS-enhet, då specialutbildade tekniker skulle åka fram och tillbaka, beställa delar och så vidare. Idag går det på under 10 minuter att byta ut en felaktig modul och kan lätt göras av företagens egna tekniker, med lite information och utbildning från oss på ABB, säger Bashar Kersheh.

Lätt att skala upp systemet över tid

- Det finns inget UPS-system som passar alla kunder utan en stor del av vårt jobb går ut på att hjälpa kunden att förstå vilket system som passar just deras verksamhet och ekonomi allra bäst. Och genom att UPS-modulerna är så enkla att arbeta med, de fungerar lite som legobitar, är det lätt att bygga på med nya moduler allt efter hand som verksamheten växer, säger Bashar Kersheh.

Den som idag har ett äldre UPS-system kan däremot tjäna på att byta till ett nytt mer energieffektivt system med högre verkningsgrad istället för att uppgradera, reparera eller byta förbrukningsdelar för det gamla. Samma elektriska infrastruktur och befintliga fungerande batterier kan då återanvändas.

- Kunden får oftast igen investeringen på bara några år genom minskad elförbrukning och service och kan sedan köra vidare gratis med det nya systemet under många år, säger Bashar Kersheh.

Bashar Kersheh, Business Development Manager för UPS-system på ABB, framför ett skåp med UPS-moduler.
Bashar Kersheh, Business Development Manager för UPS-system på ABB, framför ett skåp med UPS-moduler.
center

Unik landstäckande service

Oavsett hur välbyggt och testat ett UPS-system är så uppstår fel alltid någon gång. Från och med i år blir UPS en egen verksamhet inom ABB där kunden har all kompetens samlad på en plats. En unik landstäckande serviceorganisation erbjuder snabb hjälp dygnet runt, året runt, under UPS-systemets hela livslängd och utför regelbundna inspektioner hos kunden för att förebygga fel så långt det går.

”Under början av 2020 valde vi att inleda ett samarbete med ABB eftersom det är ett företag som borgar för säkerhet och kvalité samt har starka rötter i Sverige. 

Inledningsvis har vi valt att testa modellen DPA S4 och redan efter ett par veckor i drift beställdes ytterligare en för att ersätta en gammal UPS i en äldre anläggning.

Givetvis är en ny UPS effektivare än en äldre, men att vi skulle sänka energiförbrukningen så pass mycket hade jag inte räknat med.

Vi har idag flera olika fabrikat i drift i våra olika anläggningar, och jag fick direkt känslan av att DPA S4 är väldigt stabil och robust.Uppbyggnaden med display och menyer är väldigt lätt att förstå, vilket gör arbetet enkelt och säkert.”

Joakim Jarstorp, Data Center Manager, GleSYS AB

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp