Du kan se denna sida på:

Livsmedel och drycker

Världens största tunnbrödsbageri ska bli världens mest hållbara

Se ABB:s hela portfölj för livsmedel med vårt nya interaktiva verktyg

ABB:s automatiseringslösningar bidrar till att öka din kvalitet och produktivitet samtidigt som du ligger steget före dina kunders ökade förväntningar på snabba, agila lösningar.

Livsmedelsbranschen idag måste hantera många komplexa frågor parallellt: Kompromisslös säkerhet, hygien och spårbarhet. Kontinuerlig, pålitlig drift i extrema temperaturer och frätande miljöer, samt kortare och kortare produktcykler med större variation.

ABB kan hjälpa dig att bygga de flexibla och kostnadseffektiva produktionssystem som behövs för att hantera dina risker och dra nytta av dagens trender. Vi hjälper dig att skapa en hållbar och effektiv produktion med hjälp av bland annat automation, explosionssäkra, ATEX-klassade lösningar, antibakteriell kabelledning och produkter med kapslingar för krävande miljöer, med rätt ip-klassning.

Vi vill bli din partner för framtidens effektiva och konkurrenskraftiga lösningar för livsmedelsbranschen!

Vårt erbjudande

Aktuellt

Fler referenser

Select region / language