Socker

Stigande energikostnader kan snabbt radera ut vinsterna, det gäller både sockerrörsraffinaderier och betsockerbruk. Samtidigt blir sockermarknaden alltmer komplex och kunderna mer och mer krävande.

ABB kan hjälpa dig att bibehålla kvaliteten och livsmedelssäkerheten samtidigt som du ökar driftseffektiviteten och tillfredsställer kundernas krav på större variationer. Våra styrsystem utvecklas i takt med att din verksamhet utvecklas för att optimera nuvarande processer och paketering, och för de behov du kan ha i morgon. ABB har ett antal lösningar som hjälper dig med detta det samtidigt som de förbrukar mindre energi.

Vårt erbjudande

Case studies

Select region / language