Hur kan svensk livsmedelsindustri öka sin konkurrenskraft?

Svensk livsmedelsindustri är mer och mer utsatt för en stark importmarknad. Enligt SCB har den svenska livsmedelsproduktionen minskat med hela 18 procent sedan 2010.

40 % av de svenska livsmedelsproducenterna har förlorat i konkurrenskraft mot våra konkurrentländer. Arbetskraftskostnaderna för svensk livsmedelsindustri ökar i snitt 8,5 procent per år. De tyska arbetskraftskostnaderna är endast 2/3 av de svenska. Resultatet är att de svenskproducerade varorna får allt mindre plats i hyllorna i våra matvarubutiker. Genom att effektivisera produktionen kan trenden vända. Många livsmedelsföretag har redan börjat!

Hur får svenska livsmedel större plats i hyllorna igen?

Fyra tips på hur du kan öka din lönsamhet

Välj önskad förbättring

Minskaenergiförbrukningen

Ökaeffektiviteten

Förbättramarginalerna

Minskade dolda kostnaderna

Läs mer

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language