Skalbara lösningar, energilager och återvunnen värme - heta lösningar för datacenter

Skalbara lösningar, energilager och återvunnen värme - heta lösningar för datacenter

Datacenterindustrin växer allt snabbare, inte minst i Sverige som lockar till sig företag från hela världen till följd av bland annat god tillgång på förnybar energi och låga energikostnader för datacenter. Med hjälp av skalbara och smarta lösningar hjälper ABB till att korta byggtiderna och gör dagens datacenter mer energieffektiva och hållbara.

I mars invigde det isländska företaget atNorth sitt första datacenter i Sverige. Colocation-aktörens satsning i Kista är en stor och betydande datacenteretablering i Stockholmsregionen och planeras att byggas ut i flera steg allt efter behov.

- Det var extra roligt för oss på ABB att vi fick chansen att vara med i ett så tidigt skede, redan i planerings- och designfasen. Det gav oss chansen att tillsammans med företaget och våra partners ta fram så bra kraftdistributionslösningar som möjligt, säger Niklas Lindblom, Segment Manager för datacenter, ABB Electrification i Sverige.

Att så många datacenteraktörer, såväl colocation-, telekom- och hyperscale-aktörer, väljer att investera just i Sverige beror på flera faktorer.

- Det började med att ett antal hyperscalekunder etablerade sig här. I Sverige finns allt det som datacenterkunder idag kräver: Bra klimat, pålitlig förnybar energi, stabilt elnät, bra infrastruktur, utbyggt fibernät, kompetent välutbildad personal och inte minst låga energikostnader jämfört med andra länder, säger Niklas Lindblom.

Datacentret vinner kvadratmeter för sina servrar genom att teknikhuset kan placeras utomhus och tid genom att man slipper installera varje del för sig och får allt färdigt i ett paket, säger Niklas Lindblom.
Datacentret vinner kvadratmeter för sina servrar genom att teknikhuset kan placeras utomhus och tid genom att man slipper installera varje del för sig och får allt färdigt i ett paket, säger Niklas Lindblom.
center

Pressa elkostnaderna och bli mer hållbara

Det finns en rad aktiva beslut som ett datacenter kan ta för att pressa elkostnaderna och bli mer hållbart. Här är energieffektivisering och värmeåtervinning två viktiga hörnstenar.

- Genom att optimera kylningen av servrarna, med hjälp av exempelvis övervakningssystemet ABB Ability™ Data Center Automation, högeffektiva motorer som styr kylsystemet och energieffektiva ställverk för komplett kraftdistribution, kan elförbrukningen minskas med över 10 procent i ett datacenter, vilket även påverkar slutkundens kostnader, säger Niklas Lindblom.

Ett datacenter kan också aktivt minska sitt klimatfotavtryck genom att återvinna överskottsvärmen från serverhallarna. Det gjorde atNorth i Kista. De valde att förlägga sin verksamhet strax intill ett fjärrvärmeverk, ägt av Stockholm Exergi, just för att utnyttja denna möjlighet. Värmen från datacentret räcker till att värma upp motsvarande 20 000 hushåll.

Skalbarhet ett måste

Datacenterbranschen växer idag enormt snabbt till följd av den ökade digitaliseringen i samhället och mer automation inom industrin. Den snabba tillväxten gör att projekttiderna för nya datacenter och för att skala upp befintliga datacenter måste kortas rejält för att operatörerna inte ska förlora blivande kunder. Byggtiden för datacenter har halverats de senaste åren och det är ett måste, det finns inga kunder längre som har tid att vänta i flera år på att verksamheten ska komma igång.

Det är därför ABB:s lösningar med skalbara, modulära lösningar med prefabricerade teknikhus och marknadens mest energieffektiva UPS-system har blivit så väldigt efterfrågat och populärt.

Tiden från start till avslut av projektet kan då förkortas med upp till 50 procent. Att jobba med UPS-system är lite som att jobba med legoklossar, kunden kan lätt och snabbt skala upp ett steg i taget och växa efter behov, säger Niklas Lindblom.

ABB:s UPS-system MegaFlex DPA, med marknadens högsta verkningsgrad på hela 97,4 procent, tar exempelvis bara hälften så stor plats som andra motsvarande system och kan lätt byggas ut med fler moduler. Ett eHouse är ett teknikhus med installerad och testad utrustning i form av ställverk, transformatorer, UPS-system med mera, som snabbt kan tas i drift och även enkelt kompletteras och byggas ut i takt med ökat effektbehov.

Energilager som reservkraft

Ett datacenter måste fungera 24/7 och kunna hantera även det oväntade. Lösningen är väl utbyggd reservkraft i form av dieselgeneratorer för att säkerställa kraftförsörjningen till datacentret även vid dessa tillfällen. Nu kommer också energilager, i form av BESS, Battery Energy Storage Systems, allt mer som ett komplement till dieselgeneratorer.

- De energilager som ABB erbjuder i olika storlekar och format kan vara ett alternativ som buffert vid plötsliga och korta nätstörningar. I framtiden tror jag den mest intressanta lösningen för ett datacenter är just en kombination av energilager och traditionell reservkraft, säger Niklas Lindblom.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp