Global site

Lösningar för energilagring

(Energy Storage Solutions - ESS)

Obalansen mellan produktion och konsumtion av el ökar och ger instabilitet i elnäten i form av spännings- och frekvensavvikelser. Med energilagringslösningar kan sådana effekter jämnas ut.

Enligt SCB har vindkraften ökat med 36 procent mellan oktober 2019 och samma månad 2020.
Installerad effekt för nätanslutna solceller ökade från 411 MW 2018 till 698 MW 2019.

Samtidigt växer en mer oförutsägbar konsumtion av el fram som till exempel laddning av elfordon. År 2030 ska det enligt prognos av Power Circle finnas omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. Nästan var tredje bil som såldes i Sverige 2020 var laddningsbar enligt SVT Nyheter.


ABB tillhandahåller nyckelfärdiga energilagringssystem som är färdiga att anslutas till elnätet. De optimerade systemen ger korta svarstider vid variationer i efterfrågan och tillgång, bidrar till att upprätthålla nätstabiliteten och säkerställer en tillförlitlig och högkvalitativ energiförsörjning inom en mängd olika användningsområden. 

ABB:s lösningar kan driftsättas direkt i din anläggning vilket leder till snabbare installation, kortare utförandetid för projektet och lägre kostnader.

ABB:s lösningar för energilagring höjer effektiviteten i elnätet på varje nivå genom att:

  • Ge smidig nätintegrering av förnybar energi genom att minska variabiliteten
  • Lagra genereringstoppar från förnybar energi så de kan användas under förbrukningstoppar
  • Platta ut förbrukningstoppar och därigenom minska belastningen på nätutrustningen
  • Ge stöd för infrastrukturen när belastningar ökar vid användning av elfordon
  • Behålla balansen mellan generering och förbrukning

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

eStorage Flex

Skalbar paketlösning av energilagring som levereras som fullt integrerad lösning

eStorage Max

Skalbar paketlösning av energilagring som levereras monterad på ramkonstruktion med nätanslutningsutrustning och integrerade batterier

eStorage OS

Standardiserat eller kundanpassat energihanteringssystem

Tillämpningar

Energilagringsmodulerna upprätthåller balansen mellan produktion och efterfrågan vilket gynnar nätet på många olika sätt:

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss

Populära länkar

Webbflöden