Energilager - så funkar det

Energilager är inte bara till nytta vid ökad produktion av förnybar energi.

Förnybar energi från källor som är väderberoende, till exempel vind- och solkraft, kallas för intermittenta energikällor. Som ett resultat av att energikällor är väderberoende kommer elproduktionen att variera, vilket leder till spänningsvariationer, försämrad stabilitet och lägre elkvalitet. Detta innebär att framtidens elnät, i takt med ökad förnybar intermittent produktion, kommer behöva balansera och jämna ut variationerna i systemet för att uppnå ett stabilt elnät.  

Lösningen till detta går att finna under samlingsnamnet smarta elnät där produkter och system har utvecklats med ett mål om ett stabilt elnät med hög tillgänglighet. I ABB:s portfölj för smarta elnät återfinns det bland annat energilagring med batterier. Detta är ett sätt att balansera och stabilisera elnätet då ett energilager ger unika möjligheter att lagra och snabbt tillföra aktiv effekt.

En av de största fördelarna med energilager är möjligheten att hålla nätet i gott skick, oavsett vad som sker. Korta avbrott kan överbryggas med tillskott från energilagret och förnybar intermittent produktion kan lagras och tillföras till elnätet när det behövs.

Energilager kan även användas av industrier då lagring tillsammans med tillförsel av aktiv effekt ger anläggningen möjligheten att balansera både reaktiv och aktiv effekt och därmed öppna för fler funktioner. En korrekt balansering av den reaktiva och aktiva effekten ger bland annat högre elkvalitet och en jämn spänningsnivå. 

Till exempel skulle pappersbruk med hjälp av energilager få manövertid vid ett strömavbrott; få extra tid för att säkert stänga ner processen. Ett sjukhus skulle kunna få avbrottsfri kraft innan reservkraftverken går igång. Energilager kan även försörja en industri vid ett kortvarigt behov av mer energi och därmed medverka till att utnyttja elnätet mer effektivt.

Energilager kan vidare även vara en av lösningarna för att kostnadseffektivt omvandla bensinstationer till laddningsstationer och därmed bidra till utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elfordon. Ett energilager skulle till exempel minska behovet av att använda el från nätet under perioder då efterfrågan är som störst. Genom att använda lagrad energi under dessa perioder kan kostnader undvikas och på sådant vis även stimulera stationsägare att övergå från bensin till elektricitet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer om...

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language