Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Teknik

Teknik spelar en avgörande roll för ABB. Vi har sju forskningscenter, 8 000 forskare och 70 universitetssamarbeten över hela världen vilka alla arbetar för att utveckla unik teknik som förbättrar våra kunders konkurrenskraft och samtidigt minimerar miljöpåverkan.

ABB-teknik som förändrade världen

Under hela sin hundraåriga historia, har ABB uppfunnit eller varit först med många av de kraft-och automationslösningar som har format den värld vi lever i idag.