ABB-teknik som förändrade världen. Del nio: Kransystem

ABB har varit i kranbranschen sedan 1897 och är nu världens ledande leverantör av automations- och elsystem för container- och bulkkranar. 

Flera hundra miljoner containrar och miljarder ton gods passerar världens hamnar varje år. Mycket lastas, lossas och staplas av högautomatiserade kranar utrustade med ABB:s automations- och elsystem. 

Sedan ett par decennier tillbaka har ABB förändrat sättet containrar och last hanteras på genom att automatisera kran- och terminaldrift och göra det möjligt att förflytta gods snabbt, säkert och energieffektivt för att hålla fartygens hamnuppehåll korta och hanteringskostnaderna låga.

I en typisk modern terminal lossas containrarna av en STS-kran (ship-to-shore) från fartyg till kaj, där fordon transporterar dem till ett enormt staplingsområde. Där staplar automatiska rälsmonterade portalkranar (ARMG-kranar) dem i önskad position, klara att lastas på bil eller järnvägsvagn.

ABB levererar automations- och elsystemen som driver och automatiserar kranarna till krantillverkare.

Tusentals containrar förflyttas varje dag i en modern containerterminal. Varje rörelse måste utföras snabbt till korrekt position med stor precision och utan att kollidera med andra containrar, kranar eller fordon. 

ABB:s kransystem utför dessa rörelser genom en kombination av patenterade ABB-lösningar – lastpositionerings-, målpositionerings- och laststyrningssystem – som gör att kranen kan ta den kortaste och säkraste vägen, nå containern snabbt och lasta den i korrekt position med millimeterprecision.

STS-kranar är halvautomatiska. Av säkerhetsskäl är varje kran bemannad med en operatör. ARMG-kranarna är helautomatiserade, vilket innebär att en enda operatör kan övervaka sex till åtta ARMG-kranar från ett centralt kontrollrum – en avsevärd minskning i arbetskraft och en kolossal ökning i produktivitet per operatör.

ABB fortsätter att utveckla konceptet med helautomatiserade kransystem och terminaler. 2008 färdigställde ABB världens första automatiserade bulklastterminal i Luojing (Shanghai) i Kina och 2009 lanserade ABB världens första helautomatiserade STS med dubbla lyftmaskinerier som gör det möjligt för STS-kranar att nästan fördubbla produktiviteten genom att lasta eller lossa två lastbilar samtidigt i stället för det normala en i taget.

Bland de många innovativa installationer som ABB har utfört under det senaste decenniet är följande:

Världens mest avancerade terminaler

2000 Hamburg CTA, Tyskland 

Ett integrerat kranstyrningssystem bestående av 52 helautomatiserade ARMG-kranar för ett staplingsområde med en kapacitet på 30 000 containrar i staplar på upp till 5 styck.

2001 och 2006, Tokyo, Japan

Terminalen Wan Hai Lines Ohi i Tokyo, 8 ARMG-kranar.

2005 Euromax, Rotterdam, Nederländerna

Ett integrerat kranstyrningssystem bestående av 16 STS-kranar med två trallor, 58 ARMG-kranar och två rälsmonterade järnvägskranar för fas 1 i Euromax-terminalen.

2005 Kaohsiung, Taiwan

Terminalen Evergreen Marine, Kaohsiung, 6 ARMG-kranar.

2006 och 2008 Taipei, Taiwan

Terminalen Taipei Port Container, Taipei, 40 ARMG-kranar.

2007 Busan New Port, Sydkorea

73 ARMG-kranar och 19 STS-kranar inklusive STS kranar med dubbla lyftmaskinerier som hanterar två containrar och två lastbilar samtidigt och därmed fördubblar produktiviteten jämfört med konventionella kransystem.

2008 Algeciras, Spanien

Total Terminal International Algeciras för Hanjin Shipping, 32 ARMG-kranar och 8 STS-kranar.

2009 Kaoming , Taiwan

Yang Ming Lines, Kaoming, 22 ARMG-kranar.

2009 Luojing, Shanghai 

Världens första automatiserade bulklastterminal – fjärrstyrd från ett centralt kontrollrum – bestående av en helautomatiserad gripanordning för att lossa fartyg (en stor gripskopa som lossar upp till 50 ton material åt gången), en helautomatiserad anordning för stapling, lastning och lossning och en helautomatiserad fartygslastare.

2010 Busan New Port, South Korea 

38 obemannade automatiska staplingskranar och 8 kajkranar för containerhantering med komplett kranautomations- och informationssystem för att maximera effektiviteten i terminalen.
Select region / language