Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB-teknik som förändrade världen

ABB har en lång historia med många tekniska innovationer. ABB har inte bara varit först med mycket av den kraft-och automationsteknik som format den värld vi lever i idag, utan har också lyckats behålla sitt tekniska ledarskap inom dessa områden.