Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB-teknik som förändrade världen Del två: Frekvensomriktare

ABB:s frekvensomriktare anpassar elmotorers varvtal till aktuellt behov, sparar energi och förbättrar prestandan inom industrianläggningar, kontor och hushåll världen över. 


 Få utrustningskomponenter är så avgörande för industriella processer – och få omvandlar så mycket energi – som elmotorn. Faktum är att ca två tredjedelar av all elektrisk energi som produceras i världen omvandlas till mekanisk energi av elmotorer. 

Den övervägande delen av dessa motorer används för att driva fläktar, pumpar och kompressorer. Flertalet arbetar med konstant varvtal – hela tiden, även när det inte behövs – och använder spjäll eller ventiler för att reglera flödet av vätskor eller gaser. De slösar bort enorma mängder energi och ger omfattande CO2-utsläpp – i onödan. 

Så blir det inte med ABB:s frekvensomriktare.

ABB:s frekvensomriktare lanserades 1969 och reglerar motorns kärnvariabler och anpassar varvtal och vridmoment efter applikationens exakta behov.

Utrustade med ABB:s revolutionerande DTC-teknik (Direct Torque Control), beräknar drivsystemen motorns status med fenomenal snabbhet. Detta gör att drivsystemen kan reglera motorn med precision och reagera snabbt på plötsliga process- och laständringar.

Resultatet är en dramatiskt minskad energianvändning – vanligen med ca 50 procent i pump-, fläkt- och kompressorapplikationer – och en avsevärt förbättrad processtyrning.


2008 sparade ABB:s installerade bas av lågspända drivsystem uppskattningsvis 170 terawatt-timmar, vilket motsvarar årsbehovet hos 42 miljoner hushåll inom EU och en minskning av de globala koldioxidutsläppen med ca 140 miljoner ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från mer än 35 miljoner bilar. 

ABB är världsledande leverantör av lågspända AC- och DC-drivsystem samt högspända och mellanspända drivsystem, med en produktportfölj som sträcker sig över ett stort effektområde – från 100 watt till 100 megawatt.

ABB drivsystem används för att förbättra energieffektiviteten inom de flesta industrier och applikationer, i bostadshus och kommersiella byggnader. Från enfassystem till enorma system som driver hela anläggningar för naturgaskondensering eller gigantiska växellådslösa kvarnsystem som krossar malm och mineraler vid gruvor och processanläggningar.

Faktum är att drivsystem är en integrerad del i större ABB-projekt som hjälper kunder att använda elektrisk energi effektivt och öka produktiviteten inom energiintensiva industrier som cement-, metall-, gruv-, olje- och gas-, kraftgenererings- samt massa- och pappersindustrin.

Anmärkningsvärda resultat

Vissa av förbättringarna som uppnåtts med ABB:s drivsystem är sannerligen anmärkningsvärda. Till exempel:
  • Fyra ABB lågspända AC-drivsystem gjorde det möjligt för British bank Coutts & Co att göra energibesparingar på 90 procent genom att driva pumpar i luftkonditioneringssystemet med en bråkdel av det tidigare varvtalet. Besparingarna uppgår till ca 110 000 US-dollar per år och har minskat företagets årliga koldioxidutsläpp med 500 ton. Läs mer (eng)
  • Två ABB DC-drivsystem – som ingick i en större ABB-renovering av ett gruvspel vid KGHM:s koppargruva i Polen – minskade gruvspelets cykeltid från 1053 meters djup upp till markytan. Renoveringen ökade gruvans produktivitet med 15 procent och gjorde det möjligt för KGHM att öka livslängden på sina 30 år gamla motorer.
  • ABB:s mellanspända drivsystem gör det möjligt för sockerplantager i hela Centralamerika att bli självförsörjande producenter av elkraft och öka sina intäkter med så mycket som 1 miljon US-dollar per år genom att sälja överskottskraft till det lokala kraftnätet.