ABB-teknik som förändrade världen. Del sex: marin framdrivning

ABB:s framdrivningssystem Azipod® har haft stor inverkan på fartygs drifteffektivitet genom att minska deras energianvändning och växthusgasutsläpp med så mycket som 25 procent. 

När Azipod-systemet lanserades 1990 i samarbete med det finska skeppsvarvet Kvaerner Masa-Yards (nu STX Europe), öppnade det en ny dimension inom marinteknik som världens första framdrivningssystem inbyggt i en roterande 'kapsel' fäst på fartygsskrovets utsida. 

Azipod (som står för Azimuthing electric podded drive) bygger på banbrytande ABB-innovationer inom AC-motorer, frekvensomriktare, krafthalvledare och propellersystem och är en eldriven propeller monterad på en kapsel, som kan rotera 360° runt sin vertikalaxel och ger dragkraft i alla riktningar för oöverträffad manövrerbarhet. 

En högeffektiv elmotor som är placerad i kapseln, styrs av kraftfulla frekvensomriktare ombord på fartyget. ABB-generatorer ombord alstrar elektricitet för både framdrivningssystemet och hela fartygets kraftbehov.

Azipod-systemets signifikanta fördelar – låg bränsleförbrukning, högre hastighet med lägre effekt, bättre manövrerbarhet, lägre ljudnivå och kompakt utförande – minskar vanligen fartygens energiförbrukning med 5 till 15 procent men även besparingar på 25 procent har noterats.

Till dags dato är mer än 80 fartyg utrustade med Azipod-enheter med totalt mer än fem miljoner drifttimmar inom de mest krävande marina applikationer – isbrytare, lyxkryssare, forskningsfartyg och förrådsfartyg samt borriggar, färjor och megajakter.

Jämfört med konventionella framdrivningsalternativ med axel och roder, ger Azipod-systemet – utöver lägre bränsleförbrukning – avsevärt förbättrad hydrodynamisk effektivitet och tar mindre plats ombord. Azipod-systemens förbättrade manövrerbarhet möjliggör fartygsdrift på mer begränsade ytor samt under mer krävande sjöförhållanden och nära nog fullständig eliminering av buller och vibration ökar passagerarkomforten, speciellt på lyxkryssare.

2009 lanserade ABB den andra generationen av denna prisbelönade konstruktionsteknik, Azipod XO, som förbättrar fartygens energieffektivitet än mer.

Den nya tekniken kompletterar ett omfattande utbud av Azipod-lösningar för små och stora fartyg, motroterande applikationer för containerfartyg och LNG-tankers, isbrytare och isgående fartyg samt applikationer med högt axialtryck som borriggar. Några exempel:

25-procentig bränslebesparing för kinesisk tågfärja

Sedan 2007 trafikerar tågfärjan Bohai Train Ferry Bohai-gulfen mellan de kinesiska städerna Dalian och Yantai, ett avstånd på 185 kilometer. ABB har levererat Azipod kraft- och framdrivningslösningar för tre nya färjor som var och en rymmer 50 järnvägsvagnar, 50 20-tons lastbilar, 25 personbilar och 400 passagerare. Enligt Bohai Train Ferry använder fartygen 25 procent mindre energi än konventionella kombinerade gods- och passagerarfärjor (RoPax-färjor).

Mycket stora besparingar för japanska höghastighetsfärjor

De två största och snabbaste RoPax-färjorna i Japan var de första fartygen i världen som utrustades med ABB:s motroterande Azipod framdrivningssystem. Färjorna som sjösattes 2004 har inneburit mycket stora fördelar för ägaren Shin Nihonkai Ferry, inklusive 20 procent minskad bränsleförbrukning jämfört med de tidigare fartygen. Färjorna är snabbare än sina föregångare och har 15 procent mer lastvolym.

Ökad effektivitet och driftsäkerhet för djuphavsriggar

Azipod CZ är ett unikt trustorsystem för borrfartyg och borriggar som kräver upp till 15 procent mindre installerad effekt än en mekanisk trustor. Transocean, världens största borrentreprenör offshore, har två djuphavsriggar utrustade med åtta trustorer Azipod CZ som efter mer än totalt 450 000 drifttimmar ger Transocean effektivitet och driftsäkerhet för djuphavsborrning.

Världens största kryssare

Royal Caribbeans Oasis of the Seas, det just nu största kryssningsfartyget i världen, rymmer mer än 7 500 passagerare plus besättning och är det första fartyget i sitt slag som är utrustat med tre fullt styrbara Azipod-enheter. Den tredje enheten ger den extra kontroll, flexibilitet och kraft som krävs för ett sådant stort fartyg.

ABB är världens ledande leverantör av elektriska kraft- och framdrivningssystem för marinindustrin med ett komplett utbud inklusive kraftgenererings- och distributionssystem samt styrsystem för fartyg.
Select region / language