ABB-teknik som förändrade världen. Del åtta: Network management

ABB:s nätstyrnings- och kommunikationslösningar övervakar, styr och skyddar världens kraftsystem. 


De gör det möjligt för energiföretag och oberoende systemoperatörer att styra sina transmissionsnät, distributionsnät, kraftverk och energihandelsmarknader i realtid. 

De samlar in, överför, lagrar och analyserar data från hundratusentals mätpunkter placerade i hela kraftnätet och över stora geografiska områden.

De möjliggör snabb, tillförlitlig och säker kommunikation av data-, röst-, video- och skyddssignalering och andra typer av kritisk information. Och de är avgörande för alla framtida smarta kraftnätslösningar.

ABB hade en pionjärroll i utvecklingen av de första datoriserade SCADA-systemen (Supervisory Control And Data Acquisition) och näthanteringssystemen på 1970-talet.

Sedan dess har ABB fortsatt att utvidga de etablerade gränserna för kraftsystemhantering genom att utveckla plattformar för kraftgenererings-, överförings- och distributionsapplikationer på 1980-talet, energihandelssystem på 1990-talet och nya smarta kraftnätslösningar på 2000-talet.

Idag har ABB levererat mer än 400 näthanterings- och energihandelslösningar och har den allra största installerade basen av alla leverantörer världen över. Med hjälp av våra kommunikationslösningar skyddas cirka var fjärde av världens högspända transformatorstationer av ABB-utrustning och mer än 1,5 miljarder kilometer högspänningsledningar överför även data med ultrahög hastighet via ABB:s bärfrekvens kommunikationssystem. 

ABB är en heltäckande systemleverantör som erbjuder kompletta och skräddarsydda lösningar för nätstyrning och nätkommunikation inom kraftgenerering, överföring, distribution och handel.

Bland de hundratals banbrytande lösningar som ABB har levererat världen över finns följande:

Integration av överförings- och distributionsnät i ett enda system

Karnataka är Indiens snabbast växande stat och dess huvudstad Bangalore är ett internationellt centrum för den globala IT- och bioteknikindustrin. 2009 levererade ABB en lösning som integrerar statens kraftöverförings- och distributionssystem samt energianalys- och energifaktureringssystem i en enda toppmodern plattform. Lösningen övervakar hela statens kraftnät, ger exakt information i realtid om kraftförsörjning och intäkter och gör det möjligt för operatörer att snabbt identifiera och korrigera fel.

Hantering av en av världens största energimarknader

ABB har levererat många av världens energihandelssystem – i Kalifornien, Ontario, Kina, Singapore, Korea, Australien, Filippinerna för att nämna några. Lösningen för New York har varit i drift sedan 2005 och är en av världens största som gör det möjligt för New Yorks oberoende systemoperatör att driva ett mycket komplext och hårt belastat kraftsystem. Elektricitet värd cirka 12 miljarder US-dollar omsätts årligen via ABB-systemet, som är vedertaget internationellt referenssystem mot vilket hela branschen jämför sig.

Förbättrad effektivitet och driftsäkerhet i Storbritanniens kraftnät

Cable & Wireless, ett av världens ledande kommunikationsföretag, valde nyligen ABB som leverantör av ett antal energikommunikationslösningar för att förbättra styrning, effektivitet och driftsäkerhet i Storbritanniens kraftnät. Dessa lösningar ska sammanlänka 410 högspända transformatorstationer över hela Storbritannien och gör det möjligt att kombinera data från olika uppdragskritiska applikationer i ett konvergerat kommunikationsnät – allt hanterat av ett nätstyrsystem från ABB. 

Förbättrad operatörseffektivitet med 50 procent

En enda näthanteringslösning för E.ON:s geografiskt utspridda distributionssystem i Sverige ökade operatörseffektiviteten med 50 procent och förbättrade kundtillfredsställelsen dramatiskt. Lösningen ersatte 19 befintliga SCADA-system med ett integrerat system för distributionsnät, - avbrottshantering,- och geografisk informations hantering. Detta system är även integrerat med deras affärssystem.

Möjliggör framtida smarta kraftnät

Nätstyrning är en nödvändig förutsättning för alla framtida smarta kraftnät. Dessa kraftnät måste införliva och hantera centraliserad och distribuerad kraftgenerering, intermittenta förnybara energikällor som vind- och solkraft, tillåta konsumenter att bli producenter och exportera sin överskottskraft, möjliggöra kraftflöde i alla riktningar från många olika källor och integrera prissättning och hantering av belastningsdata i realtid. ABB har länge gått i spetsen för utvecklingen av smarta kraftnät och medverkar för närvarande i många projekt världen över för att utveckla befintliga kraftnät till smartare nät.

Select region / language