Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Koncerngemensamma forskningscentra

Vi har sju forskningscenter över hela världen som alla arbetar för att utveckla unik teknik som förbättrar våra kunders konkurrenskraft och samtidigt minimerar miljöpåverkan.