Globala FoU-laboratorier och annan ABB-forskning

Våra FoU-ingenjörer och forskare arbetar ständigt med att utveckla genombrottstekniker. Tekniker som påverkar hur vår värld fungerar och hur företag gör affärer. Vi skapar mervärde för kunder och aktieägare genom forskning och utveckling som ger solid avkastning parallellt med ständigt nya landvinningar. I linje med denna strategi och för att göra våra ansträngningar så resultatinriktade, flexibla och globala som möjligt, har vi skapat två koncerngemensamma FoU-laboratorier: Automationsteknik och Kraftteknik. Se länkar nedan.

Varje laboratorium länkar samman och integrerar FoU-verksamheterna inom dessa områden med universitet och andra externa partners i realtid.

För att maximera deras resultat och relevans för kundernas behov kommer forskningsprogrammen att fokusera på kärnområden inom kraft, automation och framväxande tekniker och göra det möjligt för våra kunder att snabbt utnyttja de senaste och mest innovativa framstegen inom respektive bransch.

Utveckling av teknikplattformar för ABB:s divisioner möjliggör samtidigt koncernövergripande lösningar och klarare, enklare och mer kostnadseffektiva utvecklingsvägar från FoU fram till affärsverksamhet.
Select region / language