Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Så funkar det!

Många av ABB:s produkter har stor betydelse för vårt vardagsliv och för vårt samhälle. Utan kraftnät med transformatorer, ställverk och övervakningssystem skulle vi till exempel stå ganska hjälplösa. Och vad skulle moderna industrier göra utan processtyrning eller industrirobotar?

 

Men hur funkar det? Här berättar vi om tekniken bakom några av ABB:s produkter och anläggningar.

Automationsprodukter, system och anläggningar

Kraftprodukter, system och anläggningar

Service och tjänster

Smarta elnät

Energikällor