Synkronmaskinen - både motor och generator

Synkronmaskiner är en typ av stora, elektriska maskiner som fungerar som både generatorer och motorer.


ABB tillverkar synkronmotorer i storlekar från 3 till 60 MW och synkrongeneratorer från 3 till 70 MVA. Asynkronmotorer 1-22 MW ingår också i produktportföljen. Alla är kundanpassade och moduluppbyggda. Dessutom tillverkar ABB även traktions- och likströmsmotorer

De stora motorerna är, liksom små lågspänningsmotorer, uppbyggda av en cylinder, en stator, som omsluter en roterande rotor på en axel. Är exemplaret en motor, matas statorn med elström som får axeln att rotera och därmed driva det som är kopplat till axeln. Är den aktuella maskinen en generator drivs rotoraxeln av en turbin eller dieselmotor medan statorn producerar elström till nätet.

När det gäller stora motorer kan ABB:s kunder välja mellan synkronmotor eller asynkronmotor. De är lämpade för olika användningsområden, har olika rotorer men i stort sett likadana statorer. Varje maskins stator är på insidan helt täckt av lindningar med isolerade kopparledare, lagda i ett noga beräknat mönster. När elström släpps på i dessa lindningar skapas en magnetisk flödesvåg som rör sig runt i statorn i takt med nätfrekvensen 50 Hz. 

Synkronmotorns rotor är runt om försedd med poler som med en elström magnetiseras till magneter med nord-syd-poler och som då dras runt av statorns magnetiska flödesvåg. 

Rotorn dras runt i ett varvtal synkront med frekvensen i förhållande till antalet poler på rotorn – därav namnet synkronmotor.

Asynkronmotorns rotor har en rotorbur uppbyggd av ledare och kortslutningsring istället för poler. Den rotorn dras runt med hjälp av induktion från statorns magnetiska flödesvåg och det sker med en liten eftersläpning – den är o-synkron med nätets frekvens. 

En asynkronmotor, eller induktionsmotor som den också kallas, är billigare, passar för lägre effekter men påverkar elnätet negativt genom att alltid konsumera reaktiv effekt. Den används bland annat för att driva stora pumpar och fläktar. 

En synkronmotor är dyrare men har högre verkningsgrad, tillverkas för de högsta effekterna och kan regleras så att den antingen producerar eller konsumerar reaktiv effekt.

Synkronmotorn passar för drifter där det är viktigt med hög verkningsgrad, till exempel för stora kompressorer. Men den är också populär för att driva raffinörer i massafabriker och här har ABB drygt hälften av världsmarknaden. 

Mer om...

Select region / language