Global site

Elmotorn - spar både energi och miljö

Med en energisnål växelströmsmotor från ABB kan kunden snabbt tjäna in investeringskostnaden i form av lägre elförbrukning. Men vad är det som gör en elmotor energieffektiv?


En växelströmsmotor består av två huvudkomponenter. En stillastående cylinderformad del, statorn, och en roterande del inuti statorn som kallas rotor. När man släpper på elströmmen till statorn bildas ett magnetiskt kraftfält som påverkar rotorns lindningar så att det även där bildas ett magnetiskt kraftfält. Kraftfälten samverkar så att rotorn och den motoraxel som är ansluten till rotorn börjar snurra.
Till sin grundfunktion var elmotorn färdigutvecklad redan för hundra år sedan. Då var den en del av den industriella revolutionen. När elmotorer installerades i industrier behövde man inte längre lita till ångmaskiner, vattenhjul eller bara handkraft. Nu hade man en elmotor som kunde göra jobbet.

Sedan dess har ASEA/ABB tillverkat miljontals elmotorer. Trogna arbetshästar som gör sitt jobb och som är i det närmast outslitliga. Samtidigt har det pågått en kontinuerlig produktutveckling, inte minst mot mer energisnåla motorer där ABB idag är den världsledande tillverkaren.

Men vad är det då som gör ABB:s motorer mer energieffektiva?

Mycket beror på materialvalet i motorn. Finare plåt och mer koppar i rotor och stator betyder att motorn blir energieffektivare. Möjligheter att anpassa en motor efter användningsområde är också stora. Det finns idag över 500 olika variantkoder. Det innebär att kunden alltid kan få en motor som i det närmaste är skräddarsydd för sin uppgift.

Frekvensomriktare gör motorn effektivare

Kopplar man dessutom en frekvensomriktare till motorn kan man spara ännu mera el. Ta till exempel en vattenpump som drivs av en elmotor. För att reglera flödet är det vanligt att använda sig av en strypventil medan motorn hela tiden går på full effekt. Med frekvensomriktaren kan man istället styra motorns varvtal. Motorn fungerar då som en ventil – ökar eller minskar vattenflödet allt efter behoven. Att ersätta strypventilen med en frekvensomriktare reducerar oftast elanvändningen med 45-60 procent. 

Kan styras på många sätt

Dessutom kan frekvensomriktaren styras på många olika sätt. Det behövs inte alltid avancerade anläggningar. Det kan räcka med en vanlig sensor som känner av värmestegringen i ett rum och då ökar fläktmotors varvtal. Men det kan också vara ett avancerat automationssystem där alla förändringar kontinuerligt koordineras mellan styrsystem och de samverkande drifterna. Reglernoggrannheten kan där vara nere på millisekunder för att allt ska fungera.

Minskar koldioxidutsläpp

Det finns också miljöskäl som motiverar. Med energieffektiva drivsystem minskar behovet av elkraft och därmed också utsläppen av koldioxid. Den installerade basen av ABB:s lågspänningsfrekvensomriktare sparade ca 170 TWh under 2008, vilket motsvarar hushållselen för över 40 miljoner hushåll. Utifrån medelvärdet för europeisk elproduktion motsvarar det 85 miljoner ton CO2 (31 miljoner bilar).

Växelströmsmotorerna från ABB är därför i högsta grad en viktig del av industrins framtida utveckling. Precis som de var en gång för över hundra år sedan – då allt startade.

Mer om...