Laddning av elfordon

Åtgärder mot klimatförändringarna blir allt viktigare och transporter står för en tredjedel av alla utsläpp. Om vi kör eldrivet kan vi få ned koldioxidutsläppen avsevärt. ABB har den laddbox du behöver.

Antalet laddbara fordon ökar och det behövs ett väl utbyggt nät av laddstationer i båda privata och offentliga miljöer för att du ska kunna ladda ditt elfordon.

AC och DC

Den el som kommer från elnätet, det vill säga din hushållsel, är alltid växelström (AC) medan den energi som lagras i batterier är alltid likström (DC). Växelström och likström är två helt olika typer av elektrisk ström. Båda rör sig i olika riktningar, flyter i olika hastigheter och har olika användningsområden.

Vi får alltså växelström från elnätet och den måste omvandlas till likström så att den kan lagras i batterier, till exempel i batterier som används för att driva ett elfordon.

När man använder en AC-laddare sker omvandlingen till likström inuti fordonet via en inbyggd laddare, som ofta är begränsad. Därför tar laddning med AC-laddare längre tid än med en DC-laddare.

När du använder en DC-laddare sker omvandlingen från växelström till likström i laddaren. Eftersom omvandlingen sker i den rymligare laddaren och inte i fordonet kan större omvandlare med högre kapacitet användas. Vissa DC-stationer kan ge upp till 350 kW effekt och ladda ett fordon fullt på bara 15 minuter.

ABB har funnits på e-mobilitetsmarknaden redan 2010 och har både AC- och DC-laddare i sitt erbjudande. Laddarna passar inte bara för elbilar utan även för tyngre fordon som bussar och lastbilar. Erbjudandet utvecklas snabbt och kontinuerligt.

Mer om...

Select region / language